+420 733 734 348 beck@beck.sk

2. vydanie

Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár. 2. vydanie

Komentáre | 960 strán | vydané 16. 03. 2023
Viac Menej
  • 99 € s DPH 90 € bez DPH

Skladom

Vydaním tejto knihy sme spoločne s tľačiarňou FINIDR zasadili jeden nový strom.

Autori ponúkajú odbornej verejnosti, a to nielen z oblasti práva, ale aj odborníkom z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti druhé, aktualizované a rozšírené vydanie komentára k zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Autori reagujú na zmeny a novelizácie zákona, ktorých bolo od predchádzajúceho vydania komentára... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Autori ponúkajú odbornej verejnosti, a to nielen z oblasti práva, ale aj odborníkom z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti druhé, aktualizované a rozšírené vydanie komentára k zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Autori reagujú na zmeny a novelizácie zákona, ktorých bolo od predchádzajúceho vydania komentára prijatých viac ako štyridsať. Komentár obsahuje odborný a zrozumiteľný výklad k ustanoveniam zákona, aktualizovanú judikatúru, vysvetľuje základné pojmy zdravotnej starostlivosti, nazerá na princípy, na ktorých je realizovaný vzťah medzi lekárom a pacientom a môže poskytnúť návod pri uvažovaní o riešení konkrétnych situácií v zdravotníckej praxi.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EKZ73
  • ISBN: 978-80-8232-027-8
  • Vydanie: 2.
  • Dátum vydania: 16. 03. 2023
  • Typ publikácie: Komentáre
  • Počet strán: 960