Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Ústavné právo procesné

bez DPH: 26,36 € s DPH: 29,00 €
ALEBO
autor:

Ján Drgonec

ISBN: 978-80-89603-52-7
Počet strán: 192
Typ Publikácie: Učebnice
Objednávacie č.: SO_AI5
Dátum vydania: 21.8.2017
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Predložené dielo je zakladajúcim dielom ústavného práva procesného. Autor ako prvý konštatuje, že ústavné právo, tak ako všetky ostatné právne odvetvia, sa člení na hmotné právo a procesné právo a vytvára systém ústavného práva procesného.“
„Autor usporiadal problematiku ústavného procesného práva na 14 kapitol. V nich sa najskôr zaoberá všeobecnými otázkami ústavného práva procesného. Čitateľ sa má možnosť po prvý raz na Slovensku dočítať právnu argumentáciu, ktorú Najvyšší súd USA použil na odôvodnenie zavedenia súdnej ochrany ústavnosti, z ktorej sa zrodil nielen model všeobecnej ochrany ústavnosti používaný v USA, ale aj u nás používaný model špecializovanej ochrany ústavnosti.“(z recenzného posudku prof. Dr.h.c. JUDr. Jaroslava Chovanca, CSc.)

Okrem všeobecných otázok ústavného práva procesného „v kapitolách autor detailne analyzuje typy konaní pred ústavným súdom tak, ako vyplývajú z ústavného zakotvenia právomoci Ústavného súdu SR. Poukazuje na prístupy ústavného súdu k rozhodovaniu v jednotlivých typoch konaní, problémy, s ktorými sa ústavný súd v konaniach stretáva a samozrejme v práci analyzuje jednotlivé časti týchto konaní.“
„...práca je určená celej právnickej obci vrátane študentov práva, má charakter učebnej pomôcky (učebnice) s výraznými prvkami vedeckej monografie.“ (z recenzného posudku prof. JUDr. Ľubora Cibulku, CSc.)

Kľúčová slová

Ústavné právo procesné , Ústava SR
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy