Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Teória práva

bez DPH: 35,45 € s DPH: 39,00 €
ALEBO
autor:

Radoslav Procházka, Marek Káčer

ISBN: 978-80-89603-73-2
Počet strán: 320
Typ Publikácie: Učebnice
Objednávacie č.: SO_AI6
Dátum vydania: 12.9.2019
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom
Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice Teória práva obsahuje v porovnaní s prvým vydaním viaceré úpravy a doplnenia, najmä v kapitolách venovaných tvorbe, výkladu a aplikácii práva. Učebnica reaguje na spoločenský a právny vývoj, vrátane ústavných zmien či novej úpravy procesu tvorby právnych predpisov. Učebnica navyše poskytuje rozšírené úvahy venované normativite, povahe štátnej moci, sociálno-psychologickým východiskám demokratickej formy vlády či deľbe moci. Pôvodné závery a argumenty z prvého vydania sú tak podrobené prísnemu skúmaniu, a to aj vo svetle čerstvej doktríny či judikatúry. Obsah a štýl textu učebnice zostal prispôsobený potrebám študentov právnických fakúlt, na viacerých miestach však ponúka odpovede aj širšiemu právnickému prostrediu, vrátane praktikov práva.

Kľúčová slová

teória práva, štát, demokracia, normotvrba
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy