Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Advokácia a notárstvo v ústavnom štáte. Vzťah dvoch právnických profesií na Slovensku

bez DPH: 18,18 € s DPH: 20,00 €
ALEBO
autor:

Tomáš Gábriš, Katarína Valová

ISBN: 978-80-7400-891-7
Počet strán: 176
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI73
Dátum vydania: 9.8.2022
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom
Nielen súdna moc, ale i iné právnické profesie, advokáciu a notárstvo nevynímajúc predstavujú garantov ústavnosti, ako aj ideálov liberálnej demokracie. Aby túto svoju úlohu mohli realizovať, je potrebné ozrejmiť si aj v podmienkach súčasnej Slovenskej republiky postavenie jednotlivých právnických profesií, ich vzťah k štátu, občianskej spoločnosti, klientom, ale i vzťah jednotlivých profesií navzájom. Objasnenie postavenia a podstaty týchto profesií je spolu s ich etickými princípmi predpokladom správneho pochopenia ich významu v ústavnom štáte, zdrojom argumentov vo vzťahu k zachovaniu ich samosprávy proti prípadnej zvýšenej štátnej kontrole i vo vzťahu k vyjasneniu hraníc ich pôsobnosti a právomocí, osobitne vo vzťahu medzi profesiou advokátskou a profesiou notárskou. Či je ponúkané rozlišovacie kritérium dostatočne určité a zrozumiteľné a či môže slúžiť ako pomôcka aj na rozdeľovanie nových úloh a právomocí medzi tieto dve profesie, to sa podrobnejšie skúma v predloženej publikácii. Kniha však napriek svojmu názvu a primárnemu tematickému zameraniu nie je určená len advokátom a notárom, ale osloviť môže celú odbornú právnickú verejnosť.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy