+420 733 734 348 beck@beck.sk

Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností

Monografie | 232 strán | vydané 02. 11. 2018
Viac Menej
  • 19 € s DPH 17,27 € bez DPH

Skladom

„...Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa... ...Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať situácie, čo sa bude diať, ak k zneužitiu práva v prípade in concreto dôjde.... ...Uvedená vedecká... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

„...Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa...
...Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať situácie, čo sa bude diať, ak k zneužitiu práva v prípade in concreto dôjde....
...Uvedená vedecká monografia obohatí právnickú spisbu a recenzent je presvedčený, že nájde svojich čitateľov vo všetkých právnických profesiách, ale aj medzi laikmi...“
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

„Monografické spracovanie tohto inštitútu v našej právnickej spisbe doposiaľ absentuje. Možno preto len privítať, že predmetná publikácia, ktorá je výsledkom dlhšie pretrvávajúceho zamerania autora na danú problematiku, túto medzeru vyplní.“
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.

„Predkladaná publikácia je jedinečným spracovaním témy zákazu zneužitia práva. Autor skúma problematiku inštitútu zneužitia práva v občianskom, ako aj obchodnom práve, venuje pozornosť aktuálnemu stavu poznania teoreticko-právnych východísk tohto právneho inštitútu, oblastí výskytu zneužitia práva a nezabúda ani na jeho následky. Kvalitné spracovanie tejto špecifickej témy predstavuje prínos pre širokú odbornú obec, advokátov, sudcov, ale aj študentov práva, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o zákaze zneužitia práva.“
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_EPI32
  • ISBN: 978-80-7400-724-8
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 02. 11. 2018
  • Typ publikácie: Monografie
  • Počet strán: 232