Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Vybrané procesné inštitúty v antitrustových konaniach

bez DPH: 26,36 € s DPH: 29,00 €
ALEBO
autor:

Andrea Oršulová

ISBN: 978-80-8232-013-1
Počet strán: 240
Typ Publikácie: Príručky
Objednávacie č.: SO_PP18
Dátum vydania: 23.3.2022
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom
Príručka predstavuje čitateľovi prehľadným spôsobom vybrané procesné inštitúty zákona o ochrane hospodárskej súťaže v oblasti antitrustových zákazov, zohľadňujúc novú úpravu zákona. Čitateľ je oboznamovaný s tradičnými inštitútmi, ako je Leniency program alebo Urovnanie a rovnako aj s právnou úpravou, ktorú priniesol do právneho poriadku práve nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže, ako je napr. penále alebo dočasné opatrenie.
Ambíciou príručky je poukázať na najdôležitejšie aspekty súvisiace s prešetrovaním či konaním Úradu. Jednotlivé procesné inštitúty Úradu sú adresátovi predstavované s poukázaním na doterajšiu aplikačnú prax v samostatných kapitolách. V príručke sú okrem aktuálnej právnej úpravy zákona o ochrane hospodárskej súťaže a vykonávacích predpisov zakomponované aj odporúčania a usmernenia Úradu upravené do 31. 7. 2021.
Publikácia je určená odborníkom zameraným na súťažné právo, alebo tiež advokátom, sudcom či korporátnym právnikom.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy