+420 733 734 348 beck@beck.sk

3. vydanie
  • 59 € s DPH 53,64 € bez DPH

Skladom

Vydaním tejto knihy sme spoločne s tľačiarňou FINIDR zasadili jeden nový strom.

Tretie vydanie učebnice medzinárodného práva súkromného ponúka čitateľom možnosť hlbšie preniknúť do problematiky tohto dynamického právneho odvetia. Učebnica je dielom skúseného autorského kolektívu, ktorý reflektuje súčasné zmeny v medzinárodnom práve súkromnom, pričom neopomína ani závery, ktoré sa s ním tradične spájajú. Prináša... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Tretie vydanie učebnice medzinárodného práva súkromného ponúka čitateľom možnosť hlbšie preniknúť do problematiky tohto dynamického právneho odvetia. Učebnica je dielom skúseného autorského kolektívu, ktorý reflektuje súčasné zmeny v medzinárodnom práve súkromnom, pričom neopomína ani závery, ktoré sa s ním tradične spájajú. Prináša vysvetlenia najnovších zmien zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, no svoju pozornosť upriamuje aj na právo EÚ ovplyvňujúce slovenský právny poriadok. Ide o prvú učebnicu na Slovensku, ktorá prichádza s analýzou nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (nariadenie Brusel IIb). Čitateľ iste ocení aj množstvo použitej judikatúry, ktorá napomáha porozumeniu princípov medzinárodného práva súkromného. Učebnica je vhodná pre študentov práva, zároveň ide o cenný zdroj pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac a porozumieť súčasnému vývoju v tomto zložitom a rýchlo sa meniacom právnom odvetví.

Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_AI13
  • ISBN: 978-80-8232-031-5
  • Vydanie: 3.
  • Dátum vydania: 30. 06. 2023
  • Typ publikácie: Učebnice
  • Počet strán: 592