+420 733 734 348 beck@beck.sk

Konfesné právo. Štát, právo a náboženstvo

Učebnice | 336 strán | vydané 11. 09. 2023
Viac Menej
  • 39 € s DPH 35,46 € bez DPH

Skladom

Učebnica konfesného práva interpretuje slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania z teoretického hľadiska i v kontexte platnej právnej úpravy. Zaoberá sa najmä individuálnou náboženskou slobodou, ktorú jednotlivec realizuje vo sfére rôznych právnych odvetví, ale zároveň približuje aj vzťah medzi štátom a cirkvami na Slovensku i... Viac

Súvisiace tituly

Súvisiace tituly

Viac o titule

Učebnica konfesného práva interpretuje slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania z teoretického hľadiska i v kontexte platnej právnej úpravy. Zaoberá sa najmä individuálnou náboženskou slobodou, ktorú jednotlivec realizuje vo sfére rôznych právnych odvetví, ale zároveň približuje aj vzťah medzi štátom a cirkvami na Slovensku i vo svete. Obsahuje komparácie so systémami uplatňovanými v iných krajinách ako napr. Dánsko, Švédsko a Nemecko. Reflektuje čo najširší záber zahraničnej literatúry. Pracuje s judikaturou, predovšetkým Európskeho súdu pre ľudské práva v tejto oblasti. Publikácia je určená študentom právnických fakúlt, ale tiež odbornej verejnosti. Rozmer učebnice poskytuje na problematiku vzťahov štátu a cirkví širokospektrálny pohľad, ktorý by mohol byť pútavý aj pre iné profesie. 

Učebnica predstavuje v zásade prvú učebnicu tohto druhu na našom území, a to od spoločensko-politických zmien, ktoré nastali v roku 1989. Prečítajte si rozhovor s vedúcim jej autorského kolektívu doc. JUDr. Martinom Gregorom, PhD. Rozhovor nájdete na našom blogu TU.

„...Celkovo hodnotím predložené dielo mimoriadne pozitívne ako originálny a veľmi potrebný počin vydavateľstva, o ktoré bude záujem nielen na vysokých školách, ale aj (a možno predovšetkým) medzi zamestnancami cirkevných a náboženských ustanovizní...“ Z recenzného posudku prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc.

„...Novátorská učebnica obsahuje komplikovanú matériu týkajúcu sa právneho postavenia cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Je prierezom mnohých pozitívno-právnych odvetví. Predstavuje vhodný príspevok pre rozvoj právnickej kultúry v širšom zmysle.“ Z recenzného posudku prof. Mgr. Miroslava Lysého, PhD.

„...Učebnica podáva podrobný výklad k otázkam náboženskej slobody, ako aj vzťahu štátu a cirkví z právneho hľadiska. Ide v zásade o prvú učebnicu tohto druhu na našom území od spoločensko-politických zmien v roku 1989...“ Z recenzného posudku JUDr. Róberta Gyuriho, PhD.Detaily

  • Objednávacie číslo: SO_AI18
  • ISBN: 978-80-7400-939-6
  • Vydanie: 1.
  • Dátum vydania: 11. 09. 2023
  • Typ publikácie: Učebnice
  • Počet strán: 336

Downloads