Druhý panel konferencie Právo v digitálnom svete sa bude venovať problematike umelej inteligencie najmä s ohľadom na jej právnu reguláciu. Základom diskusie bude najmä návrh nového aktu o umelej inteligencii, otvoria sa však aj ďalšie témy, ako napríklad zakázané praktiky, posudzovanie zhody či prieniky správy údajov podľa GDPR a navrhovaného aktu o umelej inteligencii.

2. PANEL: PRÁVNA REGULÁCIA UMELEJ INTELIGENCIE

Panelová diskusia:

  1. Do akej miery je potrebné regulovať umelú inteligenciu právom?
  2. Aké sú základné princípy návrhu nariadenia o umelej inteligencii?
  3. Aký praktický dopad by malo mať kategorizovanie systémov umelej inteligencie z hľadiska posudzovania rizík?
  4. Aký vplyv by malo mať nariadenie na deepfake a využívanie biometrických techník?
  5. Existujú prieniky v správe údajov podľa GDPR a návrhu aktu o umelej inteligencii?

 V paneli vystúpia:

Zuzana Adamová (moderátorka), Matúš Mesarčík, Ivan Petkov, Branislav Hazucha (online), Miroslav Chlipala