Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

21.11.2016

Rozhovor: seminár Vlastníctvo bytov

JUDr. Marek Valachovič, PhD., pôsobí od roku 2004 v advokácii najskôr ako advokátsky koncipient a od roku 2008 ako advokát. Z oblasti občianskeho práva sa zaoberá...

23.8.2016

Rozhovor s autorom: Ústava Slovenskej republiky

Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., najväčšiu pozornosť v doterajšej  akademickej činnosti venoval otázkam ochrany ústavnosti. Najvyššiu vedeckú hodnosť,...

25.7.2016

Rozhovor s autorom: Zákon o správnom konaní

Autori komentára k Zákonu o správnom konaní, Doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD. a JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD., Vám v rozhovore prinášajú...

13.6.2016

Rozhovor s autorom: Exekučný poriadok, Komentár

JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M pôsobí  popri iných aktivitách  ako odborný...

1 2 3 4 5 6 7