Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

26.5.2017

Menovanie šéfredaktora Nakladateľstva C. H. Beck za profesora

Dlhoročný šéfredaktor Nakladateľstva C. H. Beck, doc. JUDr. Marek Števček, PhD., bol dňa 18. mája 2017 slávnostne menovaný prezidentom SR za profesora.  Srdečne gratulujeme k...

23.12.2016

Šťastné a veselé Vianoce!

Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa osobných úspechov v roku 2017. Nech vás aj v novom roku sprevádza dostatok kvalitných informácií pre dobré...

6.12.2016

Rozhovor s autorom: Nový Civilný sporový poriadok

Členka autorského kolektívu Veľkého komentára k Civilnému sporovému poriadku, JUDr. Jana Baricová, v rozhovore pre Nakladateľstvo C. H. Beck odpovedala na otázky...

28.11.2016

Rozhovor s autorom: Občiansky zákonník

Advokát JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. patrí medzi popredných odborníkov na oblasť občianskeho práva. Svoje vedomosti aplikuje nielen v praxi ako advokát, ale...

21.11.2016

Rozhovor: seminár Vlastníctvo bytov

JUDr. Marek Valachovič, PhD., pôsobí od roku 2004 v advokácii najskôr ako advokátsky koncipient a od roku 2008 ako advokát. Z oblasti občianskeho práva sa zaoberá...

1 2 3 4 5 6 7 8