Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

23.12.2016

Šťastné a veselé Vianoce!

Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa osobných úspechov v roku 2017. Nech vás aj v novom roku sprevádza dostatok kvalitných informácií pre dobré...

6.12.2016

Rozhovor s autorom: Nový Civilný sporový poriadok

Členka autorského kolektívu Veľkého komentára k Civilnému sporovému poriadku, JUDr. Jana Baricová, v rozhovore pre Nakladateľstvo C. H. Beck odpovedala na otázky...

28.11.2016

Rozhovor s autorom: Občiansky zákonník

Advokát JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. patrí medzi popredných odborníkov na oblasť občianskeho práva. Svoje vedomosti aplikuje nielen v praxi ako advokát, ale...

21.11.2016

Rozhovor: seminár Vlastníctvo bytov

JUDr. Marek Valachovič, PhD., pôsobí od roku 2004 v advokácii najskôr ako advokátsky koncipient a od roku 2008 ako advokát. Z oblasti občianskeho práva sa zaoberá...

23.8.2016

Rozhovor s autorom: Ústava Slovenskej republiky

Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., najväčšiu pozornosť v doterajšej  akademickej činnosti venoval otázkam ochrany ústavnosti. Najvyššiu vedeckú hodnosť,...

1 2 3 4 5 6 7 8