Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

12.11.2018

V skúške vlastnej morálnej kredibility sme ako sudcovia neobstáli

JUDr. Elena Berthotyová, PhD., je sudkyňou na Najvyššom súde Slovenskej republiky (NS SR), kde sa venuje azylovému právu. Niektoré jej rozhodnutia v tejto oblasti možno oprávnene zaradiť medzi prelomové. Minulý rok...

5.11.2018

Rozhovor s autorom: Poistenie právnej ochrany

Autor s dvadsaťročnou praxou v poisťovníctve, Mgr. Mikuláš Gürtler, v krátkom rozhovore predstaví prvú publikáciu...

28.6.2018

Rozhovor s autormi komentára k Autorskému zákonu

Prinášame Vám rozhovor s JUDr. Zuzanou Adamovou, PhD. a JUDr. Branislavom Hazuchom, LL.D. ku komentáru k Autorskému zákonu. Dozviete sa napríklad, ako reaguje autorské...

5.2.2018

Rozhovor s vedúcou autorského kolektívu komentára k Správnemu súdnemu poriadku

Prinášame vám rozhovor s vedúcou autorského kolektívu k Správnemu súdnemu poriadku JUDr. Janou Baricovou, v ktorom napríklad priblíži...

1 2 3 4 5 6 7 8