Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

3.9.2019

Otestujte si Beck-online na 14 dní bez záväzku!

Testujte bez záväzku v troch krokoch. Testovanie sa po dvoch týždňoch automaticky ukončí. Nemusíte sa preto obávať, že sa počiatočnou registráciou zaväzujete k platnému odberu služby.

 

22.8.2019

Beck-online: Váš nový svet právnych informácií

Rodina C. H. Beck sa rozrástla - konečne môžete pracovať s plnou verziou právneho informačného systému Beck-online.

25.6.2019

Autorská cena pre komentár k Zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb

V dňoch 13.6. až 15.6.2019 sa uskutočnil XXVII. ročník konferencie Karlovarské právnické dni, v rámci ktorého sa tradične udeľovali prestížne ceny v troch kategóriách, a to „Autorská cena“ za najhodnotnejšiu...

20.5.2019

Rozhovor s autorom: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Nakladatelství C. H. Beck Vám prináša rozhovor s vedúcim autorského kolektívu publikácie s aktuálnou tematikou „Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“ Jakubom Berthotym.

12.11.2018

V skúške vlastnej morálnej kredibility sme ako sudcovia neobstáli

JUDr. Elena Berthotyová, PhD., je sudkyňou na Najvyššom súde Slovenskej republiky (NS SR), kde sa venuje azylovému právu. Niektoré jej rozhodnutia v tejto oblasti možno oprávnene zaradiť medzi prelomové. Minulý rok...

1 2 3 4 5 6 7