Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

20.12.2019

Prajeme vám šťastné a veselé Vianoce!

Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa osobných úspechov v roku 2020. Nech vás aj v novom roku sprevádza dostatok kvalitných informácií pre dobré...

17.12.2019

Rozhovor s vedúcim autorského kolektívu: Zákon o verejnom obstarávaní. Komentár

V rozhovore s vedúcim autorského kolektívu komentára k zákonu o verejnom obstarávaní, JUDr. Jánom Azudom, sa dočítate viac o  špecifikách tematiky verejného obstarávania a tiež o samotnom komentári.

10.12.2019

Rozhovor s autorom: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár

Prečítajte si rozhovor s prof. JUDr. Milanom Ďuricom, PhD. k tretiemu vydaniu komentára k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii o zmenách v oblasti konkurzov, ako aj v aktuálnom vydaní komentára.

27.11.2019

Rozhovor s autorom: Zákon o rodine. Komentár

Autorka tretieho vydania komentára k zákonu rodine, doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. v rozhovore pre Nakldateľstvo C. H. Beck prezrádza viac o vývoji v oblasti rodinného práva a o jeho ďalšom smerovaní.

11.11.2019

Recenzia: Zmluvné záväzky v autorskom práve

Číslo 1-2/2019 BULLETINU SLOVENSKEJ ADVOKÁCIE v rubrike DO VAŠEJ KNIŽNICE vyzdvihlo výnimočnosť publikácie ZMLUVNÉ ZÁVÄZKY V AUTORSKOM PRÁVE. Kniha bola vydaná Nakladateľstvom C. H. Beck v septembri 2018. Pod recenziu sa podpísal prof. JUDr. Peter...

1 2 3 4 5 6 7 8