Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

5.2.2018

Rozhovor s vedúcou autorského kolektívu komentára k Správnemu súdnemu poriadku

Prinášame vám rozhovor s vedúcou autorského kolektívu k Správnemu súdnemu poriadku JUDr. Janou Baricovou, v ktorom napríklad priblíži...

22.1.2018

Rozhovor s vedúcou autorského kolektívu komentára k Civilnému mimosporovému poriadku

Vedúca autorského kolektívu komentára k Civilnému mimosporovému poriadku doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. v rozhovore ku komentáru venuje...

31.7.2017

Rozhovor s autorom: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Autor komentára, doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. sa zameriava vo svojom pôsobení predovšetkým  na oblasť konkurzov. Tejto agende sa venuje nielen ako sudca, ale súčasne pôsobí na Právnickej...

27.6.2017

Recenzia: Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom

Orientovať sa v pravidlách medzinárodného práva verejného neznamená spoznávať len jeho primárne pramene, najmä...

1 2 3 4 5 6 7 8