Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

28.6.2018

Rozhovor s autormi komentára k Autorskému zákonu

Prinášame Vám rozhovor s JUDr. Zuzanou Adamovou, PhD. a JUDr. Branislavom Hazuchom, LL.D. ku komentáru k Autorskému zákonu. Dozviete sa napríklad, ako reaguje autorské...

5.2.2018

Rozhovor s vedúcou autorského kolektívu komentára k Správnemu súdnemu poriadku

Prinášame vám rozhovor s vedúcou autorského kolektívu k Správnemu súdnemu poriadku JUDr. Janou Baricovou, v ktorom napríklad priblíži...

22.1.2018

Rozhovor s vedúcou autorského kolektívu komentára k Civilnému mimosporovému poriadku

Vedúca autorského kolektívu komentára k Civilnému mimosporovému poriadku doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. v rozhovore ku komentáru venuje...

31.7.2017

Rozhovor s autorom: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Autor komentára, doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. sa zameriava vo svojom pôsobení predovšetkým  na oblasť konkurzov. Tejto agende sa venuje nielen ako sudca, ale súčasne pôsobí na Právnickej...

1 2 3 4 5 6 7 8