Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

31.7.2017

Rozhovor s autorom: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Autor komentára, doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. sa zameriava vo svojom pôsobení predovšetkým  na oblasť konkurzov. Tejto agende sa venuje nielen ako sudca, ale súčasne pôsobí na Právnickej...

27.6.2017

Recenzia: Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom

Orientovať sa v pravidlách medzinárodného práva verejného neznamená spoznávať len jeho primárne pramene, najmä...

20.6.2017

Ocenenie pre najlepšiu publikáciu Právnickej fakulty Univerzity Komenského získava? Civilný sporový poriadok!

Veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku od kolektívu renomovaných odborníkov vedených prof. JUDr. Markom Števčekom, PhD....

1 2 3 4 5 6 7