Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ZMLUVNÉ PODMIENKY FIDIC

6. novembra 2020 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

Dr. Ing. Milan Oleríny

V roku 2003 pracoval ako konzultant EU na projektoch infraštruktúry ISPA na Slovensku, pôsobí ako stály rozhodca pri Rozhodcovskom súde pri AK a HK v Prahe. Pracuje ako expert na príprave projektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC, na investičných projektoch v zahraničí a ako špecialista pre claimový manažment. V rokoch 2010-2013 pracoval ako expert OSN na viacerých projektoch UNDP na Balkáne a v strednej Ázii, o.i. pre výberové konania a podmienky FIDIC a ako expert EBOR na projektoch v Českej republike. V roku 2000 publikoval knihu Vývoz stavebních prací a tendrová řízení, v ďalších rokoch 4 knihy s problematikou zmlúv a cien v zahraničnej stavebnej praxi. 

Obsah seminára

Úvod do problematiky zmluvných podmienok FIDIC

 

Podmienky FIDIC, Obchodný zákonník a Verejné obstarávanie

 

Typy zmlúv FIDIC a ich použitie u nás a v zahraničí

 

Porovnanie podmienok FIDIC, ich výhody a nedostatky

 

Prílohy zmluvy, ich nadradenosť a platnosť

 

Funkcia a rozsah právomocí stavebného dozoru

 

Časové plánovanie v prípade projektu FIDIC

 

Prevzatie staveniska a zahájenie stavebných prác

 

Zmluvy na subdodávky stavebných prác

 

Zmluvy na projektové práce na základe podmienok FIDIC WB (Biela kniha)

 

Požiadavky na viacpráce v režime FIDIC

 

Claimová agenda v prípade podmienok FIDIC (úvod)

 

Požiadavky na predĺženie doby výstavby

 

Najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv FIDIC

Cieľ seminára

Oboznámenie sa s podmienkami FIDIC a ich využitím pre projekty na Slovensku. Základné informácie o výhodách tejto zmluvnej praxe pre investorov pre stavebné projekty a pre dodávateľov poukázanie na riziká v prípade realizácie týchto projektov. Cieľom semináru je vysvetlenie základných typov zmlúv zahraničnej praxe nielen u nás, ale aj v zahraničnom prostredí.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti no predovšetkým právnym kanceláriám a investorským zložkám, ktoré posudzujú zmluvy alebo pripravujú projekty na základe podmienok FIDIC (medzinárodná prax).