Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Združenia a sloboda združovania

bez DPH: 31,82 € s DPH: 35,00 €
ALEBO
autor:

Martina Gajdošová

ISBN: 978-80-89603-77-0
Počet strán: 400
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI43
Dátum vydania: 30.10.2019
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom

Publikáciu Združenia a sloboda združovania „možno pokojne nazvať prvou monografiou v Slovenskej republike s týmto zameraním“, pričom „sa vyznačuje prehľadnou a jasnou štruktúrou a pozostáva zo siedmich kapitol“.


„Jej koncové úvahy patria okrem iného dvom aktuálnym problémom: otázke občianstva člena politickej strany – rozšíreniu práva združovať sa v politických stranách v Slovenskej republike aj na občanov Európskej únie – a sankciám voči politickej strane.“


(z recenzného posudku prof. JUDr. Alexandra Bröstla, CSc.)


V monografii „nejde len o deskriptívu, ale hlavne o kritický pohľad, ktorým sa otvárajú problémy.“ „...určite ju ocenia aj legislatívni pracovníci či sudcovia, najmä keď tápajú pri hľadaní odpovede, na akom základe majú poskytovať súdnu ochranu po vypustení § 15 zákona o združovaní občanov. Autorka ukazuje možné riešenia, a to v podobe vyargumentovaných námetov a postupov.“


(z recenzného posudku prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc.)


Predložené dielo ponúka „širokej verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku združovacieho práva, ako i mimovládnym neziskovým organizáciám, vrátane zamestnancov orgánov verejnej správy pracujúcich na úseku registrácií, hodnotnú publikáciu“, pričom predstavuje „nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, ale aj exkurz do historického vývoja práva združovania“.


„...určite si nájde i priaznivcov v akademickej sfére, vo sfére súdnictva i advokácie.“


(z recenzného posudku doc. JUDr. Jany Vallovej, PhD.)

Kľúčová slová

združenia, sloboda združovania, združovanie sa
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy