Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Združenia a právo slobodne sa združovať

bez DPH: 24,55 € s DPH: 27,00 €
ALEBO
autor:

Martina Gajdošová

ISBN: 978-80-89603-08-4
Počet strán: 216
Typ Publikácie: Príručky
Objednávacie č.: SO_PP5
Dátum vydania: 21.2.2013
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Téma ľudského združovania, niektorých jeho prejavov a právo slobodne sa združovať v spolkoch a združeniach má v sebe mnoho zákutí a otvára mnohé otázky. Táto publikácia sa usiluje niektoré priblížiť a odpovedať na ne. Pokúša sa identifikovať, pozorovať, analyzovať a azda aj pochopiť jednotlivé vrstvy, ktoré právo slobodne sa združovať, ale aj združenia samotné obsahujú. Túto problematiku približuje aj pomocou historickej cesty a zameraním sa na jednotlivé etapy združovacieho práva v našich dejinách. Autorka sa síce predovšetkým sústredila na súčasný stav v Slovenskej republike, ale hľadala jeho korene a súvislosti aj v rakúsko-uhorskom, československom a čiastočne aj v európskom kontexte. Publikácia je určená odborníkom aj širokej laickej verejnosti, v neposlednom rade študentom práva, aby sa lepšie zorientovali v úlohách štátu v danej oblasti a súčasne pochopili úlohy, ktoré plnia alebo by mali plniť rozmanité spoločenstvá vyvierajúce z občianskej spoločnosti, ktorú zároveň aj reprezentujú.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy