Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV

9. marca 2021 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály. Cena webinárov zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň a textové materiály.

JUDr. Lucia Sabová Danková

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Pôsobí na národnom inšpektoráte práce na odbore riadenia inšpekcie práce so zameraním na oblasti vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Je zástupkyňou SR v orgánoch Európskej komisie pre oblasť vysielania zamestnancov. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie. Vo svojej práci sa venuje poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov.

Obsah seminára

Zamestnávanie občanov EÚ

 

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

 

Zákon o pobyte cudzincov a zákon o službách zamestnanosti a ich uplatňovanie v praxi

 

Postupy a povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní cudzincov

 

Komunikácia s príslušnými inštitúciami

 

Nelegálne zamestnávanie – dopady na činnosť zamestnávateľa

 

Praktické problémy, skúsenosti a efektívne riešenia

 

Diskusia – Vaše otázky, riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxe

 

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou a možnosťami zamestnávania cudzincov na území SR ako aj s nadväzujúcou legislatívou nelegálneho zamestnávania. Dozviete sa potrebné postupy zamestnávateľa v oblasti zamestnávania cudzincov, vysvetlíme všetky potrebné náležitosti pri viacerých možnostiach zamestnávania, porovnáme rozdiely medzi jednotlivými možnosťami zamestnávania cudzincov, upozorníme na administratívne požiadavky pri zamestnávaní cudzincov na území SR.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený vedúcim zamestnancom, personalistom, mzdárom, právnikom, manažérom ľudských zdrojov a všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.