Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Zákonník práce. Komentár

bez DPH: 108,18 € s DPH: 119,00 €
ALEBO
autor:

Barancová a kol.

ISBN: 978-80-89603-53-4
Počet strán: 1424
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EVK6
Dátum vydania: 11.10.2017
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Prvý Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Zákonníku práce predstavuje najrozsiahlejšiu publikáciu svojho druhu a prináša čitateľom komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť. Autorský kolektív pod vedením profesorky Barancovej vytvoril komentár, ktorý obsahuje podrobný a aktuálny výklad ustanovení tohto základného pracovnoprávneho predpisu. Komentár reaguje na najnovšie legislatívne zmeny vrátane zákona č. 95/2017 Z. z. Okrem bohatej a aktuálnej judikatúry slovenských a českých súdov a Súdneho dvora EÚ obsahuje komentár ako prílohu aj zákon č. 2/1991 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Kolektiv autorů

Olšovská, Lacko, Križan, Rybárová, Mesiarkinová, Mačuha, Vojtko
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu