Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár

bez DPH: 62,73 € s DPH: 69,00 €
ALEBO
autor:

Humeník, Kováč a kol.

ISBN: 978-80-89603-29-9
Počet strán: 528
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EKZ36
Dátum vydania: 13.2.2015
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Prvý komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z. z.) obsahuje výklad kľúčových pojmov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na skutočnosť, že tento právny predpis upravuje základné princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti, podmienky pre zásah do integrity pacienta, zakotvenie zásad vedenia zdravotnej starostlivosti ako aj východiskovú úpravu vybraných rizikových typov zdravotných výkonov stáva sa, i keď neformálne, základným zákonom poskytovania zdravotnej starostlivosti, akýmsi lex generalis. Autori vysvetľujú jednotlivé ustanovenia zákona v kontexte národnej, ale aj nadnárodnej právnej úpravy a ponúkajú komplexný pohľad na esenciálne aspekty vzťahov medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom. Komentár obsahuje vzájomné väzby na ďalšie kľúčové predpisy zdravotnej starostlivosti (zákon o poskytovateľoch, zákon o liekoch a podobne) a v spojení s vybranými rozhodnutiami domácich a zahraničných súdov a bohatým registrom súvisiacej literatúry predstavuje významnú praktickú pomôcku, ktorá by nemala chýbať v knižnici zdravotníckych pracovníkov, advokátov, sudcov, prokurátorov, či študentov práva a medicíny.

Kolektiv autorů

Tomáš Husovský, Vladimír Volčko

Kľúčová slová

Zdravotná starostlivosť, zdravotná dokumentácia, informovaný súhlas
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy