Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Komentár

bez DPH: 108,18 € s DPH: 119,00 €
ALEBO
autor:

Ivetta Macejková, Eduard Bárány, Jana Baricová, Ivan Fiačan, Pavel Holländer, Ján Svák a kol.

ISBN: 978-80-89603-90-9
Počet strán: 1640
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EKZ84
Dátum vydania: 30.10.2020
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom

Jedinečný komentár k zákonu č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky od autorského kolektívu odborníkov z aplikačnej praxe a z akademickej sféry, z ktorých sa niektorí v rámci legislatívneho procesu podieľali aj na tvorbe samotného komentovaného zákona o ústavnom súde, resp. z ktorých sa niektorí podieľali na komentároch Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku prináša podrobný výklad ustanovení toho nového predpisu.
Komentár je adresovaný širokej odbornej verejnosti, odborníkom na ústavné právo, právnym teoretikom i praktikom, sudcom všeobecných súdov, advokátom,  študentom a doktorandom právnických fakúlt, ako i každému, kto sa o problematiku ústavného súdnictva a rozhodovaciu činnosť ústavného súdu zaujíma.

Kolektiv autorů

Miloslav Babják, Gabriela Dobrovičová, Ladislav Duditš, Miroslav Duriš, Eva Kukanová, Jana Laššáková, Soňa Mesiarkinová, Igor Mihalik, Ján Mihaľov, Peter Molnár, Tomáš Mosný, Marica Pirošíková, Marek Števček, Miroslav Štrkolec, Martin Vernarský
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy