Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. 2. vydanie

bez DPH: 44,55 € s DPH: 49,00 €
ALEBO
autor:

Potasch, Hašanová

ISBN: 978-80-89603-35-0
Počet strán: 456
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EKZ47
Dátum vydania: 18.6.2015
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Druhé, doplnené a prepracované, znenie komentára k správnemu poriadku posúva v určitých smeroch výklad tohoto, v praxi veľmi významného zákona, opäť dopredu. Autori rozšírili výklad k vybraným ustanoveniam zákona dokonca až na niekoľko strán a aj z celkového aspektu navýšili počet strán publikácie, čo v konečnom dôsledku naznačuje ešte detailnejšie „komentárové“ spracovanie tohto zákona, ako tomu bolo v prvom vydaní knihy. Výklad autorov reflektuje prípadné zmeny v právnom poriadku, ale reaguje aj na posun v rámci judikatúry, ktorá skutočnosť môže v ďalšom podstatným spôsobom ovplyvniť nielen doktrínu, ale aj aplikačnú prax. Na strane druhej, autori sa v prípade niektorých paragrafov vybrali cestou „nekonvenčného“ výkladu a neprikláňajú sa k „štandardným“ interpretačným metódam, ale poskytujú iný pohľad na vec. Už aj prvé vydanie knihy si našlo svojich čitateľov v rámci širokej odbornej verejnosti a veríme, že tomu nebude inak ani v prípade druhého vydania komentára k tomuto zákonu.

Autori, doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., mjr. JUDr. Mgr. Janka HAŠANOVÁ, PhD., v rozhovore pre nakladateľstvo vyjadrili, že pri písaní komentára sa pokúsili čitateľom poskytnúť pridanú hodnotu, keď : „...našou snahou bolo poskytnúť zákonu o správnom konaní, ktorý bol prijatý v roku 1967, akýsi aktuálny výkladový ‚tón‘, a to v kontexte rôznych spoločenských a právnych zmien, ktorými súčasná Slovenská republika prešla, od prijatia tohto zákona až po súčasnosť.“
„V rámci výkladu sa ako autori pokúšame dať čitateľovi akúsi pridanú hodnotu (popri komentovaní zákonných ustanovení), a to v právno-teoretickej rovine, keď v rámci jednotlivých ustanovení (ak je to vhodné a žiaduce), prezentujeme aj vybrané teoretické, príp. aplikačné problémy súvisiace s daným zákonným ustanovením.“
Ak sa chcete dozvedieť viac, celý rozhovor nájdete na blogu nakladateľstva.

Kľúčová slová

správne konanie, správny poriadok, správny orgán, účastníci správneho konania
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu