Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Zákon o rodine. Komentár, 3. vydanie

bez DPH: 62,73 € s DPH: 69,00 €
ALEBO
autor:

Bronislava Pavelková

ISBN: 978-80-89603-72-5
Počet strán: 680
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EKZ65
Dátum vydania: 5.9.2019
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom
Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové ustanovenia a pravidlá podľa Civilného mimosporového poriadku. Komentár okrem podrobného a praktického výkladu každého ustanovenia zákona obsahuje aj aktuálnu judikatúru, kde v mnohých otázkach došlo od posledného vydania komentára k zmenám v súdnej praxi. Kniha je určená a bude skvelou pomôckou pre širokú odbornú verejnosť, advokátov, sudcov, pracovníkov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí, ale taktiež aj pre študentov právnických fakúlt.

Kľúčová slová

manželstvo, rozvod, rodičovské práva a povinosti, maloletí, opatrovníctvo, poručníctvo
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy