Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vydanie

bez DPH: 71,82 € s DPH: 79,00 €
ALEBO
autor:

Milan Ďurica

ISBN: 978-80-89603-36-7
Počet strán: 1456
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EKZ48
Dátum vydania: 18.8.2015
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Druhé vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, doc. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša doplnený a podstatne rozšírený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona a taktiež aktualizovanú judikatúru súdov. Komentár ponúka výklad k najaktuálnejšiemu zneniu zákona ku dňu jeho vydania, zahŕňajúci novelu č. 117/2015 Z. z. účinnú od 1. októbra 2015. Tam, kde je to potrebné, predkladá autor výklad k viacerým časovým verziám vybraných ustanovení zákona, čím zohľadňuje rozdiel medzi konkurznými a reštrukturalizačnými konaniami začatými pred prijatím určitej novely zákona a po jej prijatí.

Autor, doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., poskytol nakladateľstvu exkluzívny rozhovor, v ktorom uviedol: „Písanie komentára, najmä keď je to monografia, ako v prípade komentára k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii, vyžaduje predovšetkým obrovské sebazaprenie autora, ktorý písaniu musí obetovať všetko. To je možné len vtedy, a to je aj môj prípad, keď sa vám písanie stane vášňou.“
„Komentár k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii je určený všetkým tým, ktorí sa zaoberajú riešením krízových situácií dlžníkov, teda sudcom, advokátom, správcom, ale aj samotným dlžníkom a veriteľom. V konečnom dôsledku si komentár nájde adresátov sám alebo inak povedané, jeho si nájdu užívatelia, ak splní ich očakávania, a to je za predpokladu, že sa stane dobrým pomocníkom v ich práci.“ Rozhovor je dostupný na blogu nakladateľstva.

Kľúčová slová

konkurz, reštrukturalizácia, reštrukturalizačný plán, predlženie
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy