Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár, 3. vydanie

bez DPH: 80,91 € s DPH: 89,00 €
ALEBO
autor:

Milan Ďurica

ISBN: 978-80-7400-754-5
Počet strán: 1456
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EKZ70
Dátum vydania: 26.7.2019
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom

Tretie vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona a taktiež aktualizovanú judikatúru súdov, pri cezhraničných konkurzoch doplnenú aj o európsku judikatúru. Od druhého vydania publikácie bolo prijatých 12 novelizácií zákona, na ktoré komentár reaguje a ponúka výklad k najaktuálnejšiemu zneniu predpisu, zahŕňajúci novelu č. 373/2018 Z. z. účinnú od 1. januára 2019. Komentár obsahuje výklad k viacerým časovým verziám vybraných ustanovení zákona, čím zohľadňuje rozdiel medzi konkurznými a reštrukturalizačnými konaniami začatými pred prijatím určitej novely zákona a po jej prijatí.


Prečítajte si rozhovor s prof. JUDr. Milanom Ďuricom, PhD. k tretiemu vydaniu komentára k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii o zmenách v oblasti konkurzov, ako aj v aktuálnom vydaní komentára

Kľúčová slová

konkurz, reštrukturalizácia, úpadca, správca, veriteľ, pohľadávka, oddlženie
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy