Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

ZÁKAZ DISKRIMINÁCIE V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH A VÝBER JUDIKATÚRY EURÓPSKEHO SÚDNEHO DVORA

4. októbra 2019 (9.00–12.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

Mgr. Denisa Nevická

Vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojej praxi sa venuje poradenskej činnosti v oblasti pracovného práva a personalistiky ako pre menšie spoločnosti, tak aj pre nadnárodné korporácie. Od roku 2016 pôsobí ako doktorandka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty UK, kde sa venuje aj téme predzmluvných vzťahov v pracovnom práve a zároveň vedie semináre pre študentov a pre účastníkov Univerzity tretieho veku.

Obsah seminára

Úvod do problematiky

 

Zákaz diskriminácie v Zákonníku práce

 

Antidiskriminačný zákon

 

Právna úprava na poli EÚ

 

Očakávané novelizácie

 

Výber judikatúry ESD

 

Praktické problémy, skúsenosti a riešenia

 

Diskusia

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov s problematikou zákazu diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch, praktickou aplikáciou ustanovení antidiskriminačného zákona ako aj smerníc EÚ a analýza vybraných rozhodnutí Európskeho súdneho dvora z danej oblasti. 

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený predovšetkým advokátom, firemným právnikom, personalistom a manažérom.