Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Komentár

bez DPH: 35,45 € s DPH: 39,00 €
ALEBO
autor:

Fiačan, Kerecman, Baricová, Hellenbart, Sedlačko a kol.

ISBN: 978-80-89603-34-3
Počet strán: 224
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EKZ53
Dátum vydania: 22.5.2015
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Historicky prvý komentár k Advokátskej tarife (vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z.) prináša podrobný výklad ustanovení tohto pomerne stručného, avšak o to významnejšieho právneho predpisu. Početný autorský kolektív, zložený z predstaviteľov advokátskej a justičnej praxe, je zárukou odbornosti a relevantnej výpovednej hodnoty publikácie. Jednotlivé ustanovenia sú komentované s náležitou dôslednosťou, vo vzájomných súvislostiach a vo väzbe na príslušné procesné kódexy a na stavovské predpisy Slovenskej advokátskej komory. Výklad je systematicky doplnený o legislatívne odôvodnenie Ministerstva spravodlivosti SR a o pomerne rozsiahlu judikatúru, vrátane zohľadniteľnej judikatúry českých súdov. Napriek skutočnosti, že ide o predpis s osobitným významom najmä pre advokátov a advokátskych koncipientov, je tento komentár určený širšej právnickej verejnosti, ktorá prichádza do kontaktu s jeho aplikáciou v rámci rozmanitosti vlastných profesií. Prínosným je aj pre každodennú rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov a iných orgánov verejnej moci o náhrade trov v konaniach, v ktorých je účastník zastúpený advokátom.

Kolektiv autorů

Alexander Filo, Jozef Brázdil, František Vavráč, Ľubomír Hrežďovič, Ondrej Mularčík

Kľúčová slová

trovy konania, advokátska tarifa, odmena advokátov, náhrady nákladov
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy