Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

VYBRANÉ OTÁZKY POSUDZOVANIA KONCENTRÁCIÍ PROTIMONOPOLNÝM ÚRADOM SR

30. októbra 2019 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Erika Lovásová

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa začala zameriavať na oblasť ochrany hospodárskej súťaže. V súčasnosti pôsobí vo funkcii riaditeľky Odboru koncentrácií, ktorý zodpovedá za oblasti fúzií a akvizícií. Na Protimonopolnom úrade SR pôsobí od roku 2003, hlavne v Odbore pre druhostupňové konanie. Svojimi príspevkami sa prezentovala na rôznych konferenciách.

Obsah seminára

Prednotifikačné kontakty ako obvyklá úvodná a neformálna fáza posudzovania koncentrácie

 

Čo je koncentrácia a kedy sa oznamuje (vybrané raritné prípady z praxe)

 

Interakcie medzi úradom a Európskou komisiou – čo je tzv. refferal systém a kedy ho možno využiť

 

Notifikačné formuláre – jednotlivé náležitosti, dôvody ich existencie, ako správne formulár vyplniť

 

Proces posúdenia koncentrácie – lehoty a ako ich efektívne využiť

 

Jednotlivé typy koncentrácií a na čo sa posúdenie úradu sústredí

 

Ukladanie podmienok a povinností – efektívne nastavenie návrhu podmienok – formálne a obsahové náležitosti návrhu, typy akceptovateľných podmienok

 

Vedľajšie dojednania

Cieľ seminára

Získanie vedomostí a praktických zručností spojených s podávaním oznámení koncentrácií Protimonopolnému úradu SR, ako aj vedomostí spojených s hmotnoprávnym posudzovaním koncentrácií z pohľadu zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Praktická časť spočívajúca vo vysvetlení a zdôvodnení vyžadovania jednotlivých náležitostí oznámenia koncentrácie, prevedenie notifikačnými formulármi. Objasnenie procesu posudzovania koncentrácií až po jednotlivé typy finálnych výstupov úradu.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä však advokátom, advokátskym koncipientom, firemným právnikom a transakčným konzultantom.