Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

VLASTNÍCKE PRÁVO K NEHNUTEĽNOSTIAM

3. októbra 2019 (9.00–12.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Róbert Urban

Je absolventom právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas celej profesionálnej kariéry pôsobí v justícii, vyše dvadsať rokov ako predseda senátu odvolacieho súdu; aktuálne vykonáva i funkciu predsedu občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline. Bol členom viacerých rekodifikačných komisií. Je (spolu)autorom niekoľkých odborných publikácii a viacerých odborných článkov. Popri publikačných aktivitách sa dlhodobo venuje tiež lektorskej činnosti; osobitne v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, dedičského práva a občianskeho súdneho procesu.

Obsah seminára

Smrť prevodcu nehnuteľnosti pred rozhodnutím o vklade do katastra nehnuteľností

 

Stavba na cudzom pozemku

 

Hospodárenie so spoločnou vecou

 

Predkupné právo spoluvlastníka

 

Aktuálny stav v nazeraní na inštitút vydržania

 

Naliehavý právny záujem v sporoch o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Cieľ seminára

K vlastníckemu právu k nehnuteľnostiam sa viaže veľké množstvo právnych inštitútov. Ambíciou seminára je ponúknuť podrobnejší pohľad na niektoré z nich, pričom východiskom tohto pohľadu bude ustálená rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít. Popri rozbore konkrétnych právnych inštitútov budú zdôraznené i širšie súvislosti a samozrejmosťou bude poukázanie na procesnoprávne aspekty uplatňovania dotknutých nárokov v konaní pred súdom.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širšej odbornej verejnosti, najmä advokátom, advokátskym koncipientom, notárom, sudcom, firemným právnikom, zamestnancom štátnych, samosprávnych a verejných inštitúcií a realitných kancelárií.