Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Právo Európskej únie

bez DPH: 40,91 € s DPH: 45,00 €
ALEBO
autor:

Viliam Karas, Andrej Králík

ISBN: 978-80-7179-287-1
Počet strán: 560
Typ Publikácie: Učebnice
Objednávacie č.: SO_PU6
Dátum vydania: 17.8.2012
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Predkladaná publikácia pokrýva uceleným spôsobom problematiku práva Európskej únie. Z obsahového hľadiska reaguje na dynamický vývoj v právnom poriadku Európskej únie, a to najmä vo vzťahu k zásadnej reforme, ktorú priniesla Lisabonská zmluva. Čitateľovi učebnica poskytne oporné body pre lepšie pochopenie fungovania Európskej únie, jej právneho rámca ako aj spôsoboch uplatňovania úniového práva na Slovensku.
Publikácia, ku ktorej úvodné slovo pripravil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, je koncipovaná tak, aby zodpovedala pedagogickým účelom i účelom právnej praxe. Z hľadiska obsahu publikácia pokrýva nosné oblasti práva Európskej únie a zachytáva prehľad vývoja a hodnotový základ európskej integrácie, inštitucionálnu architektúru Únie, pramene práva a základné systémové zásady právneho poriadku Európskej únie, právny rámec spoločného trhu, hospodársku súťaž i hospodársku a menovú úniu. Autori sa neobmedzujú len na teoretické výklady a analýzy, ale pre lepšie pochopenie výkladu a uplatňovania práva Európskej únie zaradili do textu i kľúčové pasáže viacerých prelomových rozsudkov Súdneho dvora EÚ.
Autorská dvojica Viliam Karas a Andrej Králik vychádzala pri príprave publikácie nielen z dlhoročného pedagogického a vedeckého pôsobenia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, ale aj z cenných skúseností a poznatkov získaných v práci pre európske inštitúcie i v advokátskej praxi.
Učebnica je určená študentom právnických fakúlt, ako aj fakúlt so zameraním na európske štúdiá, verejnú správu, medzinárodné vzťahy a medzinárodný obchod. Rovnako je kniha určená aj odbornej právnickej verejnosti, predovšetkým sudcom, advokátom, prokurátorom a zamestnancom verejnej správy.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy