Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Ústava Slovenskej republiky. Komentár

bez DPH: 117,27 € s DPH: 129,00 €
ALEBO
autor:

Ján Drgonec

ISBN: 978-80-89603-74-9
Počet strán: 1792
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EVK7
Dátum vydania: 13.9.2019
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom

„Posudzované vedecké dielo je bohaté nielen z hľadiska svojho rozsahu (počtu strán), ale aj z pohľadu množstva myšlienok, úvah, názorov a postojov autora, ktorými reaguje na text Ústavy Slovenskej republiky vnímajúc ho ako živý a vyvíjajúci sa dokument , predstavujúci východiskový právny základ spoločnosti a štátu.“

                                                                                                                  Z recenzného posudku prof. JUDr. Igora Palúša, CSc.

„Vecný záber diela  je rozsiahly, takpovediac monumentálny, autor neopomína žiadne ustanovenie a venuje sa aj preambule... Jednou z  ‚ochranných známok‘ autora je originálny, svojský štýl, ktorého súčasťou je jeho pripravenosť provokovať, namietať, nesúhlasiť, a to často prísnym, občas dokonca až ‚drsným‘  spôsobom.“

                                                                                               Z recenzného posudku doc. JUDr. Radoslava Procházku, PhD., JSD


Nakladateľstvo C. H. Beck vám prináša rozhovor s popredným odborníkom na oblasť ústavného práva a autorom komentára doc. JUDr. Jánom Drgoncom, DrSc. V krátkom rozhovore uvedie napríklad, ako sa mu pracovalo na Veľkom komentári k Ústave alebo prečo ústava nesmie byť strnulým textom.


Celý rozhovor môžete nájsť na blogu Nakladateľstva C. H. Beck.

Kľúčová slová

Ústava SR, demokracia, základný zákon štátu, ústavné právo
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy