Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

UPLATNENIE VÝHOD PATENT BOXU

13. októbra 2020 (9.00–12.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

Mgr. Ing. Lenka Palúchová LL.M

Je junior partnerkou advokátskej kancelárie SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o. Špecializuje na najmä na daňové právo, v ktorom spája svoje vzdelanie z dvoch vysokých škôl a postgraduálneho LL.M. štúdia medzinárodného zdaňovania vo Viedni. V advokácii pôsobí viac ako 8 rokov, prešla si prácou na domácich aj zahraničných klientoch a pracovala pre výrobný podnik s viac ako 1 000 zamestnancami.

Obsah seminára

Patent box ako nástroj na podporu výskumu a vývoja

 

Kategórie výnosov oslobodených od dane

 

Výška oslobodenia

 

Subjekty, ktoré môžu využiť patent box

 

Kedy je možné patent box uplatniť

 

Povinnosti daňovníka pri využití tohto inštitútu

Cieľ seminára

Cieľom seminára je objasniť a priblížiť problematiku oslobodenia licenčných príjmov a príjmov z predaja výrobkov, na ktorých výrobu sa využíva patent alebo úžitkový vzor. Predstavíme si do akej miery a za akých podmienok môžu byť tieto príjmy oslobodené od dane.

Komu seminár odporúčame

Širokej právnickej verejnosti a najmä však pre tých, ktorí dosahujú licenčné príjmy a príjmy z predaja výrobkov, na ktorých výrobu sa využíva patent alebo úžitkový vzor.