Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Trestná politika v Slovenskej republike

bez DPH: 20,91 € s DPH: 23,00 €
ALEBO

Minulosť, súčasnosť, budúcnosť

autor:

Tomáš Strémy, Tomáš Balogh, Lukáš Turay

ISBN: 978-80-89603-81-7
Počet strán: 240
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI44
Dátum vydania: 30.4.2020
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom
Cieľom predkladanej publikácie je objektívne zhodnotiť aktuálny status, ako aj rozvíjanie stavu trestnej politiky štátu a jeho odrazu v trestnom práve v teórii i praxi. Aká je trestná politika nášho štátu? Je záujem všetkých zainteresovaných inštitúcií vytvárať, zdokonaľovať zákony, zákonne využívať všetky ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku? Sú zákonné trestnoprávne ustanovenia v súlade s Ústavou SR a európskym právom? O čom svedčí fenomenológia jednotlivých druhov kriminality? Čo možno očakávať v budúcnosti, aké „kroky“ predpokladať v trestnej politike SR? Aj tieto okruhy sú neoddeliteľnou súčasťou spracovanej témy, v ktorej sa autori zamerali predovšetkým na zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a na komparáciu trestnej politiky Slovenskej republiky s vybranými krajinami.
Vedecká monografia je tak určená širokej odbornej verejnosti, osobitne advokátom, sudcom či prokurátorom, ale aj študentom práva a laickej verejnosti.

Kľúčová slová

trestná politika, fenomenológia, trestný poriadok, trestný zákon
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy