Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Občiansky súdny poriadok. Komentár. 2. vydanie

bez DPH: 117,27 € s DPH: 129,00 €
ALEBO
autor:

Števček, Ficová a kol.

ISBN: 978-80-7400-406-3
Počet strán: 2288
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EKZ12
Dátum vydania: 31.1.2012
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára k OSP ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení zákona. Reflektuje nielen zmeny v právnej úprave, ale je aktualizovaný o najnovšiu domácu, zahraničnú judikatúru, i judikatúru európskych súdov. Výklad každého ustanovenia reflektuje aktuálny vývoj aplikačnej praxe i doktríny civilného procesného práva. Komentár ako prvý na Slovensku ponúka komentované kľúčové nariadenia z oblasti európskeho civilného procesu, nevynímajúc nariadenia Brusel I a Brusel IIa. Kvalitu publikácie zaručuje aj zloženie autorského kolektívu, pod vedením JUDr. Marka Števčeka, PhD. a doc. JUDr. Svetlany Ficovej. Autorský kolektív bol výrazne rozšírený, čo umožňuje hlbšiu špecializáciu pri interpretácii jednotlivých ustanovení, či riešení problémov vyvstávajúcich z aplikačnej praxe. Zrozumiteľný, analytický a komplexný výklad každého ustanovenia zákona, ktorý sa nevyhýba ani riešeniu teoretických otázok, či aplikačných a výkladových problémov, je zárukou širokej a dlhodobej využiteľnosti. Rovnako ako prvé vydanie, je druhé vydanie určené širokej právnickej verejnosti, najmä advokátom, sudcom, súdnym exekútorom, prokurátorom či notárom, ako aj študentom práva.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy