Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

STAVEBNÝ ZÁKON – VYBRANÉ APLIKAČNÉ PROBLÉMY

2. októbra 2020 (9.00–15.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

JUDr. Dušan Slávik

Pôsobí ako advokát so zameraním na oblasť verejného práva. Problematike stavebného práva sa venuje od r. 2004. Zastupuje početných klientov v rôznych konaniach podľa stavebného zákona, vrátane mnohých konaní pred súdmi pri prieskume právoplatných rozhodnutí vydaných podľa stavebného zákona. Problematiku stavebného práva pravidelne prednáša na rôznych fórach od r. 2005 až do súčasnosti. 

Obsah seminára

Recentná judikatúra vo vzťahu k územnému plánovaniu, územnému konaniu, stavebnému a kolaudačnému konaniu

 

Nahliadnutie do spisu a do stavebnej dokumentácie z pohľadu judikatúry

 

Susedské práva v územnom konaní

 

Náhrada za zníženie hodnoty pozemkov v dôsledku zmeny územného plánu – aktuálne vychodiská

Cieľ seminára

Analýza vybraných aplikačných problémov súvisiacich s územným plánovaním, územným konaním, stavebným a kolaudačným konaním.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä však advokátom, právnikom, stavebným inžinierom a zamestnancom orgánov verejnej moci.