Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Správny poriadok. Komentár. 3. vydanie

bez DPH: 53,64 € s DPH: 59,00 €
ALEBO
autor:

Peter Potásch, Janka Hašanová, Jana Vallová, Jozef Milučký, Daniela Medžová

ISBN: 978-80-7400-773-6
Počet strán: 624
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EKZ69
Dátum vydania: 18.12.2019
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom
Tretie vydanie komentára k Správnemu poriadku je významné nielen svojím doplneným a prepracovaným obsahom, ale aj zložením rozšíreného autorského kolektívu, pričom ide o uznávaných odborníkov nielen z akademickej oblasti, ale aj verejnej správy, súdnictva či advokácie. Znenie komentára tak zahŕňa rôzne výkladové perspektívy s cieľom priniesť čitateľovi dielo, slúžiace ako pomôcka pri hľadaní správneho procesného postupu, či riešenia v konkrétnej situácii. Výklad autorov reflektuje prípadné zmeny v právnom poriadku, ale reaguje aj na posun v rámci judikatúry, ktorá podstatným spôsobom ovplyvňuje nielen doktrínu, ale aj aplikačnú prax. Tretie vydanie je tak ako prvé a druhé vydanie určené širokej odbornej verejnosti.

Kľúčová slová

správny poriadok, zákon o správnom konaní, správne právo, správne právo procesné
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy