Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Ústavné právo hmotné

bez DPH: 40,91 € s DPH: 45,00 €
ALEBO
autor:

Ján Drgonec

ISBN: 978-80-89603-57-2
Počet strán: 528
Typ Publikácie: Učebnice
Objednávacie č.: SO_AI4
Dátum vydania: 15.3.2018
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom

Učebnica „ponúka jednak vysokoškolským študentom a jednak verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku ústavného práva príťažlivé čítanie. Ponúka nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, na judiciálny, právno-teoretický a konštitucionalistický diskurz prebiehajúci v Slovenskej republike, ponúka i poznatky, či inšpirácie pre úvahy de constitutione ferenda.“
(z recenzného posudku prof. JUDr. Pavla Holländera, DrSc.)

Dielo „môže rozhýbať niekedy ‚stojaté vody‘, resp. – podľa autora – historickokonzervatívne názory viažuce sa k dnešnej vede ústavného práva“.
(z recenzného posudku prof. JUDr. Igora Palúša, CSc.)

Kľúčová slová

ústavné právo, Ústava SR, ochrana základných práv a slobôd, štátne zriadenie, súdna moc, výkonná moc
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy