Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 • Semináre vedené odborníkmi na vybrané témy
 • Zľava na vybrané publikácie
 • Občerstvenie a obed v podobe trojchodového menu
 • Príjemné prostredie päťhviezdičkového hotela v centre Bratislavy
 
 1. POSKYTOVANIE PRÍSPEVKU Z EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV A OCHRANA FINANČNÝCH ZÁUJMOV EÚ S DÔRAZOM NA TRESTNOPRÁVNU ROVINU

  Prednášajúci: JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA, Mgr. Zuzana Bollová
  Dátum konania: 7. marca 2019 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 2. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM, JUDr. Soňa Mesiarkinová
  Dátum konania: 8. marca 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 3. STAVEBNÝ ZÁKON – VYBRANÉ APLIKAČNÉ PROBLÉMY

  Prednášajúci: JUDr. Dušan Slávik
  Dátum konania: 13. marca 2019 (9.00–15.00)
  Miesto konania: Hotel Yasmin Košice, Tyršovo nábrežie 1675/1, Košice
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 4. TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE AKO SÚČASŤ ZMLUVNEJ DOKUMENTÁCIE PRI TRANSAKCIÁCH MEDZI ZÁVISLÝMI OSOBAMI

  Prednášajúci: Ing. Mgr. Eva Nemšáková , Ing. Tomáš Janoušek
  Dátum konania: 14. marca 2019 (9.00–15.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 5. TRESTANIE PODĽA ZÁKONA O OCHRANE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

  Prednášajúci: JUDr. Andrea Oršulová, PhD.
  Dátum konania: 20. marca 2019 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 119,00 € s DPH: 142,80 €
 6. TREND FIREMNÝCH BENEFITOV Z POHĽADU PRACOVNÉHO PRÁVA - HOME OFFICE A FLEXIBILNÝ PRACOVNÝ POMER

  Prednášajúci: Mgr. Denisa Nevická
  Dátum konania: 22. marca 2019 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 119,00 € s DPH: 142,80 €
 7. ELEKTRONICKÝ MONITORING – KONCEPT A APLIKÁCIA V PRAXI

  Prednášajúci: JUDr. Samuel Burský
  Dátum konania: 26. marca 2019 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 119,00 € s DPH: 142,80 €
 8. VLASTNÍCTVO BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV PO „VEĽKEJ“ NOVELE č. 283/2018 Z. z.

  Prednášajúci: JUDr. Marek Valachovič, PhD.
  Dátum konania: 28. marca 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 9. STAVEBNÝ ZÁKON – VYBRANÉ APLIKAČNÉ PROBLÉMY č. 2

  Prednášajúci: JUDr. Dušan Slávik
  Dátum konania: 4. apríla 2019 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 10. KONANIE V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

  Prednášajúci: JUDr. Jana Baricová , JUDr. Anita Filová, JUDr. Pavol Naď
  Dátum konania: 5. apríla 2019 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 11. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU V OBCHODNOM PRÁVE (S PRÍKLADMI Z JUDIKATÚRY)

  Prednášajúci: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
  Dátum konania: 16. apríla 2019 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €


KONTAKTNÉ OSOBY PRE SEMINÁRE A KONFERENCIE

 

Martina Baťková, manažérka akadémie

Tel. +421 948 422 837

Email:  martina.batkova@beck.sk 

 

Tamara Korytárová, zákaznícke oddelenie semináre

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk 

Žiadosť o zaslanie katalógu seminárov