Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 • Semináre vedené odborníkmi na vybrané témy
 • Zľava na vybrané publikácie
 • Občerstvenie a obed v podobe trojchodového menu
 • Príjemné prostredie päťhviezdičkového hotela v centre Bratislavy
 
 1. NÁVRATOVÉ KONANIE

  Prednášajúci: JUDr. Kristína Absolonová
  Dátum konania: 15. apríla 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 2. MAJETKO PRÁVNE VYPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTI OD "A" PO "Z" PRAKTICKY

  Prednášajúci: Ing. Ondrej Kozlovský
  Dátum konania: 23. apríla 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 3. REKREAČNÉ POUKAZY A ŠPORTOVÉ POUKAZY

  Prednášajúci: JUDr. Lucia Sabová Danková
  Dátum konania: 24. apríla 2020 (9.00–14.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 4. ZRÁŽKOVÁ DAŇ PRI PLNENIACH POSKYTOVANÝCH DRŽITEĽMI POSKYTOVATEĽOM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V KOMPLEXNOM PREHĽADE VRÁTANE NOVELY OD 1.1.2020 A PRAKTICKEJ APLIKÁCIE

  Prednášajúci: JUDr. Róbert Hronček , Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Mgr. Andrea Domény, Mgr. Alexandra Ondrušová
  Dátum konania: 28. apríla 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 179,00 € s DPH: 214,80 €
 5. AKTUÁLNA JUDIKATÚRA ESĽP TÝKAJÚCA SA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Prednášajúci: JUDr. Marica Pirošíková
  Dátum konania: 29. apríla 2020 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 6. AKTUÁLNE OTÁZKY CIVILNÉHO PROCESU

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM
  Dátum konania: 7. mája 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 7. ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV

  Prednášajúci: JUDr. Lucia Sabová Danková
  Dátum konania: 14. mája 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 8. ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKÁCIA, ELEKTRONICKÉ PRÁVNE JEDNANIE A CEZHRANIČNÝ PRÁVNY STYK

  Prednášajúci: Mgr. Ján Kutan
  Dátum konania: 15. mája 2020 (9.00–13.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 9. AKTUÁLNA JUDIKATÚRA K NÁHRADE UJMY A K BEZDÔVODNÉMU OBOHATENIU

  Prednášajúci: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. , Mgr. Veronika Trojčáková, PhD.
  Dátum konania: 19. mája 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 10. PROTISCHRÁNKOVÝ ZÁKON

  Prednášajúci: JUDr. Andrej Leontiev, LL.M., Mgr. Peter Demčák
  Dátum konania: 21. mája 2020 (9.00–13.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH

  Prednášajúci: JUDr. Tatiana Mičudová
  Dátum konania: 22. mája 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 12. HMOTNOPRÁVNE A PROCESNÉ SÚVISLOSTI DEDENIA

  Prednášajúci: doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
  Dátum konania: 29. mája 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 13. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM, JUDr. Soňa Mesiarkinová
  Dátum konania: 3. júna 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 179,00 € s DPH: 214,80 €
 14. RIEŠENIE MEDZINÁRODNÝCH OBCHODNÝCH SPOROV

  Prednášajúci: JUDr. Michal Hrušovský
  Dátum konania: 17. júna 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 15. VECNÉ BREMENÁ V KATASTRÁLNEJ PRAXI S DÔRAZOM NA ZÁKONNÉ VECNÉ BREMENÁ

  Prednášajúci: JUDr. Odeta Poldaufová , Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
  Dátum konania: 18. júna 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 179,00 € s DPH: 214,80 €
 16. PRÁVO ŠTÁTNEJ POMOCI

  Prednášajúci: JUDr. Katarína Cangárová, LL.M. PhD.
  Dátum konania: 19. júna 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 179,00 € s DPH: 214,80 €


KONTAKTNÉ OSOBY PRE SEMINÁRE A KONFERENCIE

 

Marta Dérerová

Tel. +421 910 332 303

E-mail: marta.dererova@beck.sk

 

Tamara Korytárová

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk