Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 • Semináre vedené odborníkmi na vybrané témy
 • Zľava na vybrané publikácie
 • Občerstvenie a obed v podobe trojchodového menu
 • Príjemné prostredie päťhviezdičkového hotela v centre Bratislavy
 
 1. ZODPOVEDNOSŤ ŠTATUTÁROV A ORGÁNOV S PÔSOBNOSŤOU ŠTATUTÁROV PRI VÝKONE FUNKCIE

  Prednášajúci: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
  Dátum konania: 11. septembra 2018 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 2. VLASTNÍCTVO K NEHNUTEĽNOSTIAM V SÚDNEJ PRAXI

  Prednášajúci: JUDr. Róbert Urban
  Dátum konania: 12. septembra 2018 (9.00–13.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 3. RIEŠENIE DOMÉNOVÝCH SPOROV A PRÁVA K DOMÉNOVÝM MENÁM

  Prednášajúci: JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
  Dátum konania: 18. septembra 2018 (9.00–13.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 4. ELEKTRONICKÉ DOKAZOVANIE

  Prednášajúci: Mgr. Branislav Boháčik , Mgr. Ivan Bacigál
  Dátum konania: 19. septembra 2018 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 5. KLINICKÉ SKÚŠANIE LIEKOV – NOVELA NARIADENIA EÚ A PRÍSLUŠNÁ SLOVENSKÁ LEGISLATÍVA

  Prednášajúci: JUDr. Michal Hulena, PharmDr. PhDr. Matej Petrovič, MUDr. Branislav Šutovský
  Dátum konania: 20. septembra 2018 (9.00–13.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 6. TOP MANAŽMENT AKO KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD (KÚV)

  Prednášajúci: Lucie Schweizer, Sylvia Szabó
  Dátum konania: 25. septembra 2018 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratilslava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 7. SPRÁVNA ŽALOBA A KASAČNÁ SŤAŽNOSŤ Z POHĽADU ŽALOBCU, RESP. KASAČNÉHO SŤAŽOVATEĽA

  Prednášajúci: JUDr. Jozef Milučký, doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
  Dátum konania: 26. septembra 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI

  Prednášajúci: Mgr. Róbert Jakubáč, PhD , JUDr. Jana Mitterpachová, PhD.
  Dátum konania: 9. októbra 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 9. VYMÁHANIE NÁROKOV V OBCHODNÝCH A CIVILNÝCH SPOROCH PODĽA CSP V SÚDNEJ PRAXI

  Prednášajúci: JUDr. Katarína Javorčíková, Mgr. Maroš Fekete - odborný konzultant
  Dátum konania: 12. októbra 2018 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 10. PRACOVNÉ RAŇAJKY - PREDZMLUVNÉ VZŤAHY V PRACOVNOM PRÁVE

  Prednášajúci: Mgr. Denisa Nevická
  Dátum konania: 19. októbra 2018 (8.30–11.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 99,00 € s DPH: 118,80 €
 11. NAJNOVŠIA ROZHODOVACIA PRAX NS SR V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA

  Prednášajúci: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
  Dátum konania: 23. októbra 2018 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 12. KORPORÁTNE VYŠETROVANIE

  Prednášajúci: Doc. JUDr. Marek Kordík LL. M., PhD., Ing. Ivan Skaloš, Mgr. Ľubica Vandáková
  Dátum konania: 24. októbra 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €


KONTAKTNÉ OSOBY PRE SEMINÁRE A KONFERENCIE

 

Martina Baťková, manažérka akadémie

Tel. +421 948 422 837

Email:  martina.batkova@beck.sk 

 

Tamara Korytárová, zákaznícke oddelenie semináre

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk 

Žiadosť o zaslanie katalógu seminárov