Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 • Semináre vedené odborníkmi na vybrané témy
 • Zľava na vybrané publikácie
 • Občerstvenie a obed v podobe trojchodového menu
 • Príjemné prostredie päťhviezdičkového hotela v centre Bratislavy
 
 1. RODIČOVSKÉ PRÁVA A POVINNOSTI

  Prednášajúci: doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
  Dátum konania: 22. novembra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 2. EXEKUČNÉ KONANIE – AKTUÁLNY STAV A VYBRANÉ OTÁZKY

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM
  Dátum konania: 26. novembra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 3. ZÁLOŽNÉ PRÁVO – VÝZNAMNÝ PROSTRIEDOK ZABEZPEČENIA ZÁVÄZKOV V SÚKROMNOM PRÁVE

  Prednášajúci: JUDr. Marek Valachovič, PhD.
  Dátum konania: 28. novembra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 4. KONTROLY, KONANIA A POKUTY PODĽA GDPR V PRAXI

  Prednášajúci: Jakub Berthoty, LL.M, JUDr. Ondrej Zimen, JUDr. Jozef Milučký
  Dátum konania: 29. novembra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 179,00 € s DPH: 214,80 €
 5. PRÁVNA ÚPRAVA NA ÚSEKU MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A APLIKAČNÁ PRAX

  Prednášajúci: doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., Mgr. Daša Barteková
  Dátum konania: 5. decembra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 6. ZÁKONNÉ VECNÉ BREMENÁ A ICH ZÁPIS DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

  Prednášajúci: JUDr. Odeta Poldaufová , Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
  Dátum konania: 10. decembra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 7. ZMLUVNÉ PODMIENKY FIDIC

  Prednášajúci: Dr. Ing. Milan Oleríny
  Dátum konania: 12. decembra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 8. CLAIMOVÁ AGENDA (VIACPRÁCE) V STAVEBNEJ PRAXI

  Prednášajúci: Dr. Ing. Milan Oleríny
  Dátum konania: 13. decembra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €


KONTAKTNÉ OSOBY PRE SEMINÁRE A KONFERENCIE

 

Martina Baťková, manažérka akadémie

Tel. +421 948 422 837

Email:  martina.batkova@beck.sk 

 

Tamara Korytárová, zákaznícke oddelenie semináre

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk