Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 1. VIDEO-SEMINÁR: HOME OFFICE A PODMIENKY JEHO REALIZÁCIE (PRÍSTUP NA DOBU 14 DNÍ)

  Prednášajúci: JUDr. Tatiana Mičudová
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie.
  bez DPH: 69,00 € s DPH: 82,80 €
 2. VIDEO-SEMINÁR: HOME OFFICE A PODMIENKY JEHO REALIZÁCIE (NA STIAHNUTIE)

  Prednášajúci: JUDr. Tatiana Mičudová
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie.
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 3. ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKÁCIA, ELEKTRONICKÉ PRÁVNE JEDNANIE A CEZHRANIČNÝ PRÁVNY STYK

  Prednášajúci: Mgr. Ján Kutan
  Dátum konania: 30. septembra 2020 (9.00–13.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 4. HMOTNOPRÁVNE A PROCESNÉ SÚVISLOSTI DEDENIA - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
  Dátum konania: 1. októbra 2020 9.00 – 30. októbra 2020 16.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 5. WEBINÁR: VECNÉ BREMENÁ V KATASTRÁLNEJ PRAXI S DÔRAZOM NA ZÁKONNÉ VECNÉ BREMENÁ

  Prednášajúci: JUDr. Odeta Poldaufová , Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
  Dátum konania: 1. októbra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie (Microsoft Teams)
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 6. WEBINÁR: STAVEBNÝ ZÁKON – VYBRANÉ APLIKAČNÉ PROBLÉMY

  Prednášajúci: JUDr. Dušan Slávik
  Dátum konania: 2. októbra 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie (Microsoft Teams)
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 7. WEBINÁR: AKO POSUDZUJE PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR A EURÓPSKA KOMISIA KONCENTRÁCIE KONKURENTOV (HORIZONTÁLNE KONCENTRÁCIE)

  Prednášajúci: JUDr. Erika Lovásová
  Dátum konania: 7. októbra 2020 (9.00–14.30)
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie (Microsoft Teams)
  bez DPH: 119,00 € s DPH: 142,80 €
 8. AKTUÁLNA JUDIKATÚRA K NÁHRADE UJMY A K BEZDÔVODNÉMU OBOHATENIU

  Prednášajúci: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. , Mgr. Veronika Trojčáková, PhD.
  Dátum konania: 9. októbra 2020 (9.00–15.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 9. UPLATNENIE VÝHOD PATENT BOXU

  Prednášajúci: Mgr. Ing. Lenka Palúchová LL.M
  Dátum konania: 13. októbra 2020 (9.00–12.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 10. NÁVRATOVÉ KONANIE

  Prednášajúci: JUDr. Kristína Absolonová
  Dátum konania: 13. októbra 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 11. MONITOROVANIE PRIESTOROV KAMERAMI V KONTEXTE USMERNENIE EDPB Z ROKU 2020 A APLIKAČNEJ PRAXE

  Prednášajúci: Mgr. Tatiana Valentová
  Dátum konania: 14. októbra 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 12. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM, JUDr. Soňa Mesiarkinová
  Dátum konania: 15. októbra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 13. PRÁVNE ASPEKTY VÝVOJA, LICENCOVANIA, SERVISU A ÚDRŽBY SOFTVÉRU

  Prednášajúci: JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD.
  Dátum konania: 16. októbra 2020 (9.00–14.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 14. CLAIMOVÁ AGENDA (VIACPRÁCE) V STAVEBNEJ PRAXI (VR. VYČÍSLENIA NÁROKOV Z DÔVODU VYŠŠEJ MOCI)

  Prednášajúci: Dr. Ing. Milan Oleríny
  Dátum konania: 23. októbra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 15. ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV

  Prednášajúci: JUDr. Lucia Sabová Danková
  Dátum konania: 27. októbra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 16. POLÍCIA AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ ELIMINÁCIE POLICAJNE RELEVANTNÝCH UDALOSTÍ CHARAKTERU DOMÁCEHO NÁSILIA

  Prednášajúci: Doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD., PaedDr. Marián Peťovský, PhD.
  Dátum konania: 28. októbra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 17. LOBING - NÁSTROJ PRESADZOVANIA VEREJNÝCH ZÁUJMOV

  Prednášajúci: JUDr. Mário Vanc, LL.M.
  Dátum konania: 30. októbra 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 18. PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO

  Prednášajúci: JUDr. Róbert Urban
  Dátum konania: 5. novembra 2020 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 19. ZMLUVNÉ PODMIENKY FIDIC

  Prednášajúci: Dr. Ing. Milan Oleríny
  Dátum konania: 6. novembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 20. REGULÁCIA DODÁVATEĽSKO – ODBERATEĽSKÝCH VZŤAHOV V POTRAVINÁRSKOM SEKTORE – ZÁKON Č. 91/2019 Z. z. O NEPRIMERANÝCH PODMIENKACH V OBCHODE S POTRAVINAMI

  Prednášajúci: Mgr. Peter Vinarčík
  Dátum konania: 10. novembra 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 21. NÁHRADA ŠKODY V OBCHODNOM PRÁVE

  Prednášajúci: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
  Dátum konania: 11. novembra 2020 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 22. PRÁVO ŠTÁTNEJ POMOCI

  Prednášajúci: JUDr. Katarína Cangárová, LL.M. PhD.
  Dátum konania: 12. novembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 23. ODVOLANIE V CIVILNOM PROCESE

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM
  Dátum konania: 13. novembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 24. K NAJVÝZNAMNEJŠÍM ZMENÁM, KTORÉ PRINESIE NOVÝ ZÁKON O OCHRANE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

  Prednášajúci: JUDr. Andrea Oršulová, PhD.
  Dátum konania: 19. novembra 2020 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 25. DOVOLANIE V CIVILNOM PROCESE

  Prednášajúci: JUDr. Katarína Gešková, PhD., JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
  Dátum konania: 24. novembra 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 26. RIEŠENIE MEDZINÁRODNÝCH OBCHODNÝCH SPOROV

  Prednášajúci: JUDr. Michal Hrušovský
  Dátum konania: 26. novembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 27. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH

  Prednášajúci: JUDr. Tatiana Mičudová
  Dátum konania: 3. decembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 28. ŠPECIFIKÁ ZAMESTNÁVANIA ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV PO NOVELÁCH V ROKU 2020 (ZÁKON Č. 55/2017 Z. z. O ŠTÁTNEJ SLUŽBE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV)

  Prednášajúci: Mgr. Jaroslava Antalová
  Dátum konania: 4. decembra 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 29. KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ A KATASTRÁLNE KONANIE

  Prednášajúci: JUDr. Marián Fečík, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
  Dátum konania: 9. decembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 30. DAŇOVÉ ÚNIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

  Prednášajúci: Doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.
  Dátum konania: 11. decembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 31. ZMLUVA O DIELO - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
  Dátum konania: 1. januára 2021 9.00 – 31. januára 2021 14.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €


KONTAKTNÁ OSOBA PRE SEMINÁRE A KONFERENCIE

 

Tamara Korytárová

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk