Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

Akadémnie C. H. Beck opäť školí


 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: JUDr. Tatiana Mičudová
  Dátum konania: 15. júna 2020 9.00 – 30. júna 2020 16.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 2. REKREAČNÉ POUKAZY A ŠPORTOVÉ POUKAZY

  Prednášajúci: JUDr. Lucia Sabová Danková
  Dátum konania: 24. júna 2020 (9.00–14.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 3. HMOTNOPRÁVNE A PROCESNÉ SÚVISLOSTI DEDENIA - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
  Dátum konania: 1. júla 2020 9.00 – 31. júla 2020 16.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 4. AKTUÁLNA JUDIKATÚRA K NÁHRADE UJMY A K BEZDÔVODNÉMU OBOHATENIU - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. , Mgr. Veronika Trojčáková, PhD.
  Dátum konania: 1. júla 2020 9.00 – 31. júla 2020 15.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 5. AKO POSUDZUJE PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR A EURÓPSKA KOMISIA KONCENTRÁCIE KONKURENTOV (HORIZONTÁLNE KONCENTRÁCIE) - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: JUDr. Erika Lovásová
  Dátum konania: 1. júla 2020 9.00 – 31. júla 2020 14.30
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 6. NÁVRATOVÉ KONANIE - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: JUDr. Kristína Absolonová
  Dátum konania: 1. júla 2020 9.00 – 31. júla 2020 15.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 7. PROTISCHRÁNKOVÝ ZÁKON - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: JUDr. Andrej Leontiev, LL.M., Mgr. Peter Demčák
  Dátum konania: 1. júla 2020 9.00 – 15. júla 2020 13.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 8. MAJETKO PRÁVNE VYPORIADANIE NEHNUTEĽNOSTI OD "A" PO "Z" PRAKTICKY

  Prednášajúci: Ing. Ondrej Kozlovský
  Dátum konania: 23. júla 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 9. AKTUÁLNA JUDIKATÚRA ESĽP TÝKAJÚCA SA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: JUDr. Marica Pirošíková
  Dátum konania: 1. augusta 2020 9.00 – 31. augusta 2020 12.30
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 10. SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA A FIREMNÉ BENEFITY Z POHĽADU PRACOVNÉHO PRÁVA - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: Mgr. Denisa Nevická
  Dátum konania: 1. augusta 2020 9.00 – 31. augusta 2020 15.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 11. ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKÁCIA, ELEKTRONICKÉ PRÁVNE JEDNANIE A CEZHRANIČNÝ PRÁVNY STYK - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: Mgr. Ján Kutan
  Dátum konania: 1. augusta 2020 9.00 – 31. augusta 2020 13.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 12. ZRÁŽKOVÁ DAŇ PRI PLNENIACH POSKYTOVANÝCH DRŽITEĽMI POSKYTOVATEĽOM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V KOMPLEXNOM PREHĽADE VRÁTANE NOVELY OD 1.1.2020 A PRAKTICKEJ APLIKÁCIE - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: JUDr. Róbert Hronček , Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Mgr. Andrea Domény, Mgr. Alexandra Ondrušová
  Dátum konania: 1. augusta 2020 9.00 – 31. augusta 2020 16.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 179,00 € s DPH: 214,80 €
 13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: JUDr. Tatiana Mičudová
  Dátum konania: 1. augusta 2020 9.00 – 31. augusta 2020 16.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 14. VECNÉ BREMENÁ V KATASTRÁLNEJ PRAXI S DÔRAZOM NA ZÁKONNÉ VECNÉ BREMENÁ - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: JUDr. Odeta Poldaufová , Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
  Dátum konania: 1. augusta 2020 9.00 – 31. augusta 2020 16.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 179,00 € s DPH: 214,80 €
 15. PRÁVO ŠTÁTNEJ POMOCI - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: JUDr. Katarína Cangárová, LL.M. PhD.
  Dátum konania: 17. augusta 2020 9.00 – 31. augusta 2020 16.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 179,00 € s DPH: 214,80 €
 16. ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV

  Prednášajúci: JUDr. Lucia Sabová Danková
  Dátum konania: 19. augusta 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 17. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM, JUDr. Soňa Mesiarkinová
  Dátum konania: 1. septembra 2020 9.00 – 15. septembra 2020 16.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 179,00 € s DPH: 214,80 €
 18. RIEŠENIE MEDZINÁRODNÝCH OBCHODNÝCH SPOROV - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: JUDr. Michal Hrušovský
  Dátum konania: 1. septembra 2020 9.00 – 15. septembra 2020 16.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €


KONTAKTNÉ OSOBY PRE SEMINÁRE A KONFERENCIE

 

Marta Dérerová

Tel. +421 910 332 303

E-mail: marta.dererova@beck.sk

 

Tamara Korytárová

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk