Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 • Semináre vedené odborníkmi na vybrané témy
 • Zľava na vybrané publikácie
 • Občerstvenie a obed v podobe trojchodového menu
 • Príjemné prostredie päťhviezdičkového hotela v centre Bratislavy
 
 1. NAJNOVŠIA ROZHODOVACIA PRAX NS SR V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA - 2 kreditné body pre správcov

  Prednášajúci: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
  Dátum konania: 23. októbra 2018 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 2. KORPORÁTNE VYŠETROVANIE

  Prednášajúci: Doc. JUDr. Marek Kordík LL. M., PhD., Ing. Ivan Skaloš, Mgr. Ľubica Vandáková
  Dátum konania: 24. októbra 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 3. KLINICKÉ SKÚŠANIE LIEKOV – NOVELA NARIADENIA EÚ A PRÍSLUŠNÁ SLOVENSKÁ LEGISLATÍVA

  Prednášajúci: JUDr. Michal Hulena, PharmDr. PhDr. Matej Petrovič, MUDr. Branislav Šutovský
  Dátum konania: 6. novembra 2018 (9.00–13.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 4. EXEKUČNÝ PORIADOK PO NOVELE VYKONANEJ ZÁKONOM Č. 2/2017 Z.Z. (AKTUÁLNE APLIKAČNÉ OTÁZKY) - 1 kreditný bod pre správcov

  Prednášajúci: JUDr. Marek Tomašovič, PhD.
  Dátum konania: 8. novembra 2018 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 5. ZÁKON O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

  Prednášajúci: JUDr. Ľudmila Kuchárová LL.M., Ing. Peter Petrovič
  Dátum konania: 13. novembra 2018 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ NESPRÁVNOU ALEBO NEÚPLNOU INFORMÁCIOU S OSOBITNÝM AKCENTOM NA ZODPOVEDNOSŤ ADVOKÁTOV, ZNALCOV, TLMOČNÍKOV A PREKLADATEĽOV

  Prednášajúci: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
  Dátum konania: 14. novembra 2018 (9.00–13.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 7. AKTUÁLNE OTÁZKY POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL

  Prednášajúci: JUDr. Imrich Fekete, CSc.
  Dátum konania: 16. novembra 2018 (9.00–14.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 8. DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY A DAŇOVÝ PORIADOK - AKTUÁLNE

  Prednášajúci: JUDr. Katarína Benczová, Ing. Beáta Jarošová, PhD.
  Dátum konania: 20. novembra 2018 (9.00–15.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 9. TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE AKO SÚČASŤ ZMLUVNEJ DOKUMENTÁCIE PRI TRANSAKCIÁCH MEDZI ZÁVISLÝMI OSOBAMI

  Prednášajúci: Ing. Mgr. Eva Nemšáková , Ing. Tomáš Janoušek
  Dátum konania: 21. novembra 2018 (9.00–12.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 109,00 € s DPH: 130,80 €
 10. DOKAZOVANIE V KONANÍ STAROSTLIVOSTI O MALOLETÝCH

  Prednášajúci: doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
  Dátum konania: 21. novembra 2018 (13.30–16.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 109,00 € s DPH: 130,80 €
 11. SŤAŽNOSŤ PRED EURÓPSKYM SÚDOM PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

  Prednášajúci: JUDr. Michaela Sýkorová, LLM, Ph.D.
  Dátum konania: 23. novembra 2018 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 12. ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PRAXI

  Prednášajúci: JUDr. Marek Valachovič, PhD.
  Dátum konania: 28. novembra 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 13. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A ÚZEMNÉ KONANIE – VYBRANÉ APLIKAČNÉ PROBLÉMY

  Prednášajúci: JUDr. Dušan Slávik
  Dátum konania: 29. novembra 2018 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 14. STAVEBNÉ A KOLAUDAČNÉ KONANIE – VYBRANÉ APLIKAČNÉ PROBLÉMY

  Prednášajúci: JUDr. Dušan Slávik
  Dátum konania: 30. novembra 2018 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 15. ELEKTRONICKÉ DOKAZOVANIE

  Prednášajúci: Mgr. Branislav Boháčik , Mgr. Ivan Bacigál
  Dátum konania: 4. decembra 2018 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 16. POSUDZOVANIE (NE)PRIJATEĽNOSTI ZMLUVNÝCH PODMIENOK

  Prednášajúci: Ing. Mgr. Martin Petruľák
  Dátum konania: 5. decembra 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 17. USPORIADANIE PRÁVNYCH VZŤAHOV K NEHNUTEĽNOSTIAM Z HĽADISKA KATASTRÁLNEJ PRAXE

  Prednášajúci: JUDr. Odeta Poldaufová , Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
  Dátum konania: 6. decembra 2018 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 18. VEDENIE ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE A MLČANLIVOSŤ PRACOVNÍKOV, NOVINKY V ZÁKONE O EZDRAVÍ A IMPLEMENTÁCIA GDPR V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH

  Prednášajúci: JUDr. Ivan Humeník, PhD. , Mgr. Katarína Tomková
  Dátum konania: 13. decembra 2018 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 19. PRACOVNÉ RAŇAJKY - NOVÉ VÝZVY TRHU PRÁCE Z POHĽADU ZAMESTNÁVATEĽA

  Prednášajúci: Mgr. Denisa Nevická
  Dátum konania: 14. decembra 2018 (8.30–11.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 99,00 € s DPH: 118,80 €


KONTAKTNÉ OSOBY PRE SEMINÁRE A KONFERENCIE

 

Martina Baťková, manažérka akadémie

Tel. +421 948 422 837

Email:  martina.batkova@beck.sk 

 

Tamara Korytárová, zákaznícke oddelenie semináre

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk 

Žiadosť o zaslanie katalógu seminárov