Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 • Semináre vedené odborníkmi na vybrané témy
 • Zľava na vybrané publikácie
 • Občerstvenie a obed v podobe trojchodového menu
 • Príjemné prostredie päťhviezdičkového hotela v centre Bratislavy
 
 1. KONANIE PRED EURÓPSKYM SÚDOM PRE ĽUDSKÉ PRÁVA. ZÁVÄZNOSŤ A VÝKON ROZSUDKOV EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA.

  Prednášajúci: JUDr. Marica Pirošíková
  Dátum konania: 14. mája 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 2. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – PRÁVNE POŽIADAVKY A ICH UPLATŇOVANIE V PRAXI

  Prednášajúci: Ing. Peter Gallovič
  Dátum konania: 15. mája 2019 (9.00–13.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 3. VÝPOVEĎ ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA

  Prednášajúci: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
  Dátum konania: 16. mája 2019 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 4. (NIELEN) OBCHODNOPRÁVNE ASPEKTY START-UP SPOLOČNOSTÍ

  Prednášajúci: JUDr. Barbora Grambličková, PhD. LL.M., Mgr. Ján Mazúr, PhD.
  Dátum konania: 21. mája 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 5. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI (WHISTLEBLOWING)

  Prednášajúci: JUDr. Tatiana Mičudová
  Dátum konania: 22. mája 2019 (9.00–14.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 6. VYPORIADANIE BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV

  Prednášajúci: doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
  Dátum konania: 28. mája 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 7. POROVNANIE FUNGOVANIA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI A JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE (ZVOLÁVANIE A KONANIE VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ)

  Prednášajúci: JUDr. Zuzana Bartová
  Dátum konania: 4. júna 2019 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 8. VYŠETROVACIE PRÁVOMOCI PROTIMONOPOLNÉHO ÚRADU SR / ZÍSKAVANIE DÔKAZOV

  Prednášajúci: JUDr. Andrea Oršulová, PhD.
  Dátum konania: 5. júna 2019 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 119,00 € s DPH: 142,80 €
 9. PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO

  Prednášajúci: JUDr. Róbert Urban
  Dátum konania: 13. júna 2019 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 119,00 € s DPH: 142,80 €
 10. ZÁPIS STAVIEB A PRÁV K STAVBÁM DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

  Prednášajúci: JUDr. Odeta Poldaufová , Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
  Dátum konania: 18. júna 2019 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH

  Prednášajúci: JUDr. Tatiana Mičudová
  Dátum konania: 19. júna 2019 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 12. NÁHRADA NEMAJETKOVEJ UJMY POZOSTALÝCH BLÍZKYCH OSÔB

  Prednášajúci: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. , JUDr. Robert Šorl, PhD.
  Dátum konania: 25. júna 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 13. CEZHRANIČNÉ OTÁZKY PRÁVA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ (SO ZAMERANÍM NA ASPEKTY SKUPÍN SPOLOČNOSTÍ)

  Prednášajúci: JUDr. Barbora Grambličková, PhD. LL.M.
  Dátum konania: 26. júna 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 14. TROVY KONANIA V CIVILNOM PROCESE

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM
  Dátum konania: 24. júla 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €


KONTAKTNÉ OSOBY PRE SEMINÁRE A KONFERENCIE

 

Martina Baťková, manažérka akadémie

Tel. +421 948 422 837

Email:  martina.batkova@beck.sk 

 

Tamara Korytárová, zákaznícke oddelenie semináre

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk