Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 • Semináre vedené odborníkmi na vybrané témy
 • Zľava na vybrané publikácie
 • Občerstvenie a obed v podobe trojchodového menu
 • Príjemné prostredie päťhviezdičkového hotela v centre Bratislavy
 
 1. NÁHRADA NEMAJETKOVEJ UJMY POZOSTALÝCH BLÍZKYCH OSÔB

  Prednášajúci: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. , JUDr. Robert Šorl, PhD.
  Dátum konania: 25. júna 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 2. CEZHRANIČNÉ OTÁZKY PRÁVA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ (SO ZAMERANÍM NA ASPEKTY SKUPÍN SPOLOČNOSTÍ)

  Prednášajúci: JUDr. Barbora Grambličková, PhD. LL.M.
  Dátum konania: 26. júna 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 3. TROVY KONANIA V CIVILNOM PROCESE

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM
  Dátum konania: 24. júla 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 4. ČO PRINESENIE NOVÉ ePRIVACY NARIADENIE A V ČOM SA LÍŠI OD GDPR?

  Prednášajúci: Jakub Berthoty, LL.M
  Dátum konania: 30. júla 2019 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 5. MALOLETÉ OBETE, OBETE DOMÁCEHO NÁSILIA A SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA A ICH PRÁVA Z POHĽADU JUDIKATÚRY ESĽP.

  Prednášajúci: JUDr. Marica Pirošíková
  Dátum konania: 20. augusta 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 6. SPRÁVNE SÚDNICTVO

  Prednášajúci: JUDr. Jana Baricová , JUDr. Anita Filová, JUDr. Pavol Naď
  Dátum konania: 23. augusta 2019 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 7. NÁHRADA ŠKODY AKO PROSTRIEDOK NÁPRAVY V ZMLUVNÝCH A PREDZMLUVNÝCH VZŤAHOCH

  Prednášajúci: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
  Dátum konania: 11. septembra 2019 (9.00–13.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 8. AML (ANTI-MONEY LAUNDERING) ZÁKON A POŽIADAVKY NA PROCES PODĽA ZÁKONA č. 297/2008 Z.z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

  Prednášajúci: Lucie Schweizer
  Dátum konania: 17. septembra 2019 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 9. KASAČNÁ SŤAŽNOSŤ A KONANIE O NEJ V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

  Prednášajúci: JUDr. Jozef Milučký, doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
  Dátum konania: 24. septembra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €


KONTAKTNÉ OSOBY PRE SEMINÁRE A KONFERENCIE

 

Martina Baťková, manažérka akadémie

Tel. +421 948 422 837

Email:  martina.batkova@beck.sk 

 

Tamara Korytárová, zákaznícke oddelenie semináre

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk