Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 1. VIDEO-SEMINÁR: HOME OFFICE A PODMIENKY JEHO REALIZÁCIE (PRÍSTUP NA DOBU 14 DNÍ)

  Prednášajúci: JUDr. Tatiana Mičudová
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie.
  bez DPH: 69,00 € s DPH: 82,80 €
 2. VIDEO-SEMINÁR: HOME OFFICE A PODMIENKY JEHO REALIZÁCIE (K STIAHNUTIU)

  Prednášajúci: JUDr. Tatiana Mičudová
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie.
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 3. ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV

  Prednášajúci: JUDr. Lucia Sabová Danková
  Dátum konania: 19. augusta 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 4. JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH EURÓPSKEJ ÚNIE

  Prednášajúci: JUDr. Daniela Ježová, LL.M., PhD.
  Dátum konania: 21. augusta 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 5. PROTISCHRÁNKOVÝ ZÁKON

  Prednášajúci: JUDr. Andrej Leontiev, LL.M., Mgr. Peter Demčák
  Dátum konania: 28. augusta 2020 (9.00–13.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 6. PRÁVO ŠTÁTNEJ POMOCI

  Prednášajúci: JUDr. Katarína Cangárová, LL.M. PhD.
  Dátum konania: 3. septembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 7. CLAIMOVÁ AGENDA (VIACPRÁCE) V STAVEBNEJ PRAXI (VR. VYČÍSLENIA NÁROKOV Z DÔVODU VYŠŠEJ MOCI)

  Prednášajúci: Dr. Ing. Milan Oleríny
  Dátum konania: 4. septembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 8. KASAČNÁ SŤAŽNOSŤ A KONANIE O NEJ V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

  Prednášajúci: JUDr. Jozef Milučký, doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
  Dátum konania: 8. septembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 9. VÝKON ROZSUDKU ESĽP FORMOU OBNOVY KONANIA

  Prednášajúci: JUDr. Marica Pirošíková
  Dátum konania: 17. septembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 10. VECNÉ BREMENÁ V KATASTRÁLNEJ PRAXI S DÔRAZOM NA ZÁKONNÉ VECNÉ BREMENÁ

  Prednášajúci: JUDr. Odeta Poldaufová , Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
  Dátum konania: 17. septembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 11. ŠPECIFIKÁ ZAMESTNÁVANIA ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV PO NOVELÁCH V ROKU 2020 (ZÁKON Č. 55/2017 Z. z. O ŠTÁTNEJ SLUŽBE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV)

  Prednášajúci: Mgr. Jaroslava Antalová
  Dátum konania: 18. septembra 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 12. PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO

  Prednášajúci: JUDr. Róbert Urban
  Dátum konania: 22. septembra 2020 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 13. RIEŠENIE MEDZINÁRODNÝCH OBCHODNÝCH SPOROV

  Prednášajúci: JUDr. Michal Hrušovský
  Dátum konania: 23. septembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 14. ZMLUVA O DIELO

  Prednášajúci: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
  Dátum konania: 24. septembra 2020 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 15. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH

  Prednášajúci: JUDr. Tatiana Mičudová
  Dátum konania: 29. septembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 16. ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKÁCIA, ELEKTRONICKÉ PRÁVNE JEDNANIE A CEZHRANIČNÝ PRÁVNY STYK

  Prednášajúci: Mgr. Ján Kutan
  Dátum konania: 30. septembra 2020 (9.00–13.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 17. HMOTNOPRÁVNE A PROCESNÉ SÚVISLOSTI DEDENIA - termín upresníme čoskoro!

  Prednášajúci: doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
  Dátum konania: 1. októbra 2020 9.00 – 30. októbra 2020 16.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 18. STAVEBNÝ ZÁKON – VYBRANÉ APLIKAČNÉ PROBLÉMY

  Prednášajúci: JUDr. Dušan Slávik
  Dátum konania: 2. októbra 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 19. AKO POSUDZUJE PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR A EURÓPSKA KOMISIA KONCENTRÁCIE KONKURENTOV (HORIZONTÁLNE KONCENTRÁCIE)

  Prednášajúci: JUDr. Erika Lovásová
  Dátum konania: 7. októbra 2020 (9.00–14.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 20. AKTUÁLNA JUDIKATÚRA K NÁHRADE UJMY A K BEZDÔVODNÉMU OBOHATENIU

  Prednášajúci: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. , Mgr. Veronika Trojčáková, PhD.
  Dátum konania: 9. októbra 2020 (9.00–15.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 21. UPLATNENIE VÝHOD PATENT BOXU

  Prednášajúci: Mgr. Ing. Lenka Palúchová LL.M
  Dátum konania: 13. októbra 2020 (9.00–12.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 22. NÁVRATOVÉ KONANIE

  Prednášajúci: JUDr. Kristína Absolonová
  Dátum konania: 13. októbra 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 23. MONITOROVANIE PRIESTOROV KAMERAMI V KONTEXTE USMERNENIE EDPB Z ROKU 2020 A APLIKAČNEJ PRAXE

  Prednášajúci: Mgr. Tatiana Valentová
  Dátum konania: 14. októbra 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 24. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM, JUDr. Soňa Mesiarkinová
  Dátum konania: 15. októbra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 25. PRÁVNE ASPEKTY VÝVOJA, LICENCOVANIA, SERVISU A ÚDRŽBY SOFTVÉRU

  Prednášajúci: JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD.
  Dátum konania: 16. októbra 2020 (9.00–14.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 26. POLÍCIA AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ ELIMINÁCIE POLICAJNE RELEVANTNÝCH UDALOSTÍ CHARAKTERU DOMÁCEHO NÁSILIA

  Prednášajúci: Doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD., PaedDr. Marián Peťovský, PhD.
  Dátum konania: 28. októbra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 27. LOBING - NÁSTROJ PRESADZOVANIA VEREJNÝCH ZÁUJMOV

  Prednášajúci: JUDr. Mário Vanc, LL.M.
  Dátum konania: 30. októbra 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 28. ZMLUVNÉ PODMIENKY FIDIC

  Prednášajúci: Dr. Ing. Milan Oleríny
  Dátum konania: 6. novembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 29. REGULÁCIA DODÁVATEĽSKO – ODBERATEĽSKÝCH VZŤAHOV V POTRAVINÁRSKOM SEKTORE – ZÁKON Č. 91/2019 Z. z. O NEPRIMERANÝCH PODMIENKACH V OBCHODE S POTRAVINAMI

  Prednášajúci: Mgr. Peter Vinarčík
  Dátum konania: 10. novembra 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 30. NÁHRADA ŠKODY V OBCHODNOM PRÁVE

  Prednášajúci: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
  Dátum konania: 11. novembra 2020 (9.00–14.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
 31. ODVOLANIE V CIVILNOM PROCESE

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM
  Dátum konania: 13. novembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 32. K NAJVÝZNAMNEJŠÍM ZMENÁM, KTORÉ PRINESIE NOVÝ ZÁKON O OCHRANE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

  Prednášajúci: JUDr. Andrea Oršulová, PhD.
  Dátum konania: 19. novembra 2020 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 33. DOVOLANIE V CIVILNOM PROCESE

  Prednášajúci: JUDr. Katarína Gešková, PhD., JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
  Dátum konania: 24. novembra 2020 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 34. KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ A KATASTRÁLNE KONANIE

  Prednášajúci: JUDr. Marián Fečík, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
  Dátum konania: 9. decembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 35. DAŇOVÉ ÚNIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

  Prednášajúci: Doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.
  Dátum konania: 11. decembra 2020 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €


KONTAKTNÉ OSOBY PRE SEMINÁRE A KONFERENCIE

 

Tamara Korytárová

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk 

 

Marta Dérerová

Tel. +421 910 332 303

E-mail: marta.dererova@beck.sk