Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 • Semináre vedené odborníkmi na vybrané témy
 • Zľava na vybrané publikácie
 • Občerstvenie a obed v podobe trojchodového menu
 • Príjemné prostredie päťhviezdičkového hotela v centre Bratislavy
 
 1. SPRÁVNE SÚDNICTVO

  Prednášajúci: JUDr. Jana Baricová , JUDr. Anita Filová, JUDr. Pavol Naď
  Dátum konania: 23. augusta 2019 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 2. NÁHRADA ŠKODY AKO PROSTRIEDOK NÁPRAVY V ZMLUVNÝCH A PREDZMLUVNÝCH VZŤAHOCH

  Prednášajúci: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
  Dátum konania: 11. septembra 2019 (9.00–13.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 3. DOKAZOVANIE

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM, JUDr. Jana Mitterpachová, PhD.
  Dátum konania: 12. septembra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 4. MALOLETÉ OBETE, OBETE DOMÁCEHO NÁSILIA A SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA A ICH PRÁVA Z POHĽADU JUDIKATÚRY ESĽP.

  Prednášajúci: JUDr. Marica Pirošíková
  Dátum konania: 13. septembra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 5. AML (ANTI-MONEY LAUNDERING) ZÁKON A POŽIADAVKY NA PROCES PODĽA ZÁKONA č. 297/2008 Z.z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

  Prednášajúci: Lucie Schweizer
  Dátum konania: 17. septembra 2019 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 6. KASAČNÁ SŤAŽNOSŤ A KONANIE O NEJ V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

  Prednášajúci: JUDr. Jozef Milučký, doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
  Dátum konania: 24. septembra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 7. VLASTNÍCKE PRÁVO K NEHNUTEĽNOSTIAM

  Prednášajúci: JUDr. Róbert Urban
  Dátum konania: 3. októbra 2019 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 8. ZÁKAZ DISKRIMINÁCIE V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH A VÝBER JUDIKATÚRY EURÓPSKEHO SÚDNEHO DVORA

  Prednášajúci: Mgr. Denisa Nevická
  Dátum konania: 4. októbra 2019 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 9. VYBRANÉ OTÁZKY POSUDZOVANIA KONCENTRÁCIÍ PROTIMONOPOLNÝM ÚRADOM SR

  Prednášajúci: JUDr. Erika Lovásová
  Dátum konania: 8. októbra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 10. COMPLIANCE IN A NUTSHELL ALEBO ROZUMIEME TOMU, ČO COMPLIANCE ZNAMENÁ

  Prednášajúci: Lucie Schweizer
  Dátum konania: 15. októbra 2019 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 11. AKTUÁLNE PROBLÉMY KONKURZNÉHO PRÁVA Z POHĽADU APLIKAČNEJ PRAXE SÚDOV

  Prednášajúci: prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
  Dátum konania: 16. októbra 2019 (9.00–15.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 12. KONTROLOVANÉ ZAHRANIČNÉ SPOLOČNOSTI – SILNÉ A SLABÉ MIESTA NOVÉHO DAŇOVÉHO REŽIMU

  Prednášajúci: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
  Dátum konania: 17. októbra 2019 (9.00–13.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 13. OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA A AUTORSKOPRÁVNE SPORY

  Prednášajúci: JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
  Dátum konania: 18. októbra 2019 (9.00–12.30)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 14. NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A NAJNOVŠIA JUDIKATÚRA Z OBLASTI ZALOŽENIA, ZMENY A SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU

  Prednášajúci: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
  Dátum konania: 24. októbra 2019 (9.00–13.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 15. PRÁVNE VZŤAHY K NEHNUTEĽNOSTIAM V APLIKAČNEJ PRAXI

  Prednášajúci: JUDr. Odeta Poldaufová , Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
  Dátum konania: 29. októbra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 16. KONANIE VO VECIACH EURÓPSKYCH OCHRANNÝCH ZNÁMOK PRED ÚRADOM EÚ PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO (EUIPO) VO VZŤAHU K RELATÍVNYM DÔVODOM ZAMIETNUTIA (NÁMIETKOVÉ KONANIE)

  Prednášajúci: Mgr. Matej Michalec, LL. M.
  Dátum konania: 6. novembra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 17. SPRÁVNE TRESTANIE - VYBRANÉ OTÁZKY, PRAX AJ SÚDNY PRIESKUM

  Prednášajúci: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., JUDr. Jozef Milučký
  Dátum konania: 13. novembra 2019 (9.00–16.00)
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €


KONTAKTNÉ OSOBY PRE SEMINÁRE A KONFERENCIE

 

Martina Baťková, manažérka akadémie

Tel. +421 948 422 837

Email:  martina.batkova@beck.sk 

 

Tamara Korytárová, zákaznícke oddelenie semináre

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk