Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

 1. VIDEO-SEMINÁR: AKTUÁLNE OTÁZKY CIVILNÉHO PROCESU (NA STIAHNUTIE)

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. LLM
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie.
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 2. VIDEO-SEMINÁR: AKTUÁLNE OTÁZKY CIVILNÉHO PROCESU (PRÍSTUP NA DOBU 14 DNÍ)

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. LLM
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie.
  bez DPH: 69,00 € s DPH: 82,80 €
 3. VIDEO-SEMINÁR: HOME OFFICE A PODMIENKY JEHO REALIZÁCIE (PRÍSTUP NA DOBU 14 DNÍ)

  Prednášajúci: JUDr. Tatiana Mičudová
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie.
  bez DPH: 69,00 € s DPH: 82,80 €
 4. VIDEO-SEMINÁR: HOME OFFICE A PODMIENKY JEHO REALIZÁCIE (NA STIAHNUTIE)

  Prednášajúci: JUDr. Tatiana Mičudová
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie.
  bez DPH: 129,00 € s DPH: 154,80 €
 5. WEBINÁR: VYPORIADANIE BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV

  Prednášajúci: doc. JUDr. Lila Bronislava Pavelková, PhD.
  Dátum konania: 29. apríla 2021 (9.00–16.00)
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie (Microsoft Teams)
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 6. WEBINÁR: MEDZINÁRODNÉ ĽUDSKO-PRÁVNE ŠTANDARDY TÝKAJÚCE SA STAVU NÚDZE A MOŽNOSTI RIEŠENIA ICH PORUŠENÍ NA VNÚTROŠTÁTNEJ A MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI

  Prednášajúci: JUDr. Marica Pirošíková
  Dátum konania: 4. mája 2021 (13.00–16.00)
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie
  bez DPH: 109,00 € s DPH: 130,80 €
 7. WEBINÁR: ÚVOD DO PODMIENOK FIDIC - ŽLTÁ KNIHA

  Prednášajúci: Dr. Ing. Milan Oleríny
  Dátum konania: 6. mája 2021 (9.00–16.00)
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie (Microsoft Teams)
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 8. WEBINÁR: DAŇOVÁ KONTROLA – PRAKTICKÝ PRÍSTUP AKO SA NA ŇU PRIPRAVIŤ

  Prednášajúci: Ing. Mgr. Lenka Paluchová, LL.M.
  Dátum konania: 11. mája 2021 (9.00–12.00)
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie (Microsoft Teams)
  bez DPH: 109,00 € s DPH: 130,80 €
 9. WEBINÁR: NOVINKY ZO SVETA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Prednášajúci: JUDr. Barbora Kubíková, Jakub Berthoty, LL.M
  Dátum konania: 13. mája 2021 (9.00–12.30)
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie
  bez DPH: 119,00 € s DPH: 142,80 €
 10. WEBINÁR: ANALÝZA NEHNUTEĽNOSTÍ - TYPY, TRIKY A AKO SA VYVAROVAŤ POCHYBENIAM

  Prednášajúci: Ing. Ondrej Kozlovský
  Dátum konania: 19. mája 2021 (9.00–12.00)
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie (Microsoft Teams)
  bez DPH: 109,00 € s DPH: 130,80 €
 11. WEBINÁR: OCHRANA PREDMETOV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

  Prednášajúci: JUDr. Ing. Eva Schin Majdúchová
  Dátum konania: 20. mája 2021 (9.00–12.00)
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie (Microsoft Teams)
  bez DPH: 119,00 € s DPH: 142,80 €
 12. WEBINÁR: KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ A KATASTRÁLNE KONANIE

  Prednášajúci: JUDr. Marián Fečík, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
  Dátum konania: 26. mája 2021 (9.00–16.00)
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie (Microsoft Teams)
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 13. WEBINÁR: DAŇOVÉ ASPEKTY SPOLUPRÁCE FARMACEUTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ S POSKYTOVATEĽMI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

  Prednášajúci: Mgr. Ing. Michaela Stachová
  Dátum konania: 27. mája 2021 (9.00–12.00)
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie (Microsoft Teams)
  bez DPH: 109,00 € s DPH: 130,80 €
 14. WEBINÁR: ODPOROVATEĽNOSŤ PRÁVNYCH ÚKONOV V OBCHODNOM PRÁVE

  Prednášajúci: JUDr. Dominika Cukerová, PhD.
  Dátum konania: 10. júna 2021 (9.00–12.00)
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie (Microsoft Teams)
  bez DPH: 109,00 € s DPH: 130,80 €
 15. WEBINÁR: VYBRANÉ OTÁZKY VLASTNÍCTVA A SPRÁVY BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

  Prednášajúci: JUDr. Marek Valachovič, PhD.
  Dátum konania: 22. júna 2021 (9.00–16.00)
  Miesto konania: Pohodlie Vášho domova či kancelárie (Microsoft Teams)
  bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
 16. MONITOROVANIE PRIESTOROV KAMERAMI V KONTEXTE USMERNENIE EDPB Z ROKU 2020 A APLIKAČNEJ PRAXE - termín upresníme po uvoľnení opatrení

  Prednášajúci: Mgr. Tatiana Valentová
  Dátum konania: 1. septembra 2021 9.00 – 30. septembra 2021 15.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €
 17. KASAČNÁ SŤAŽNOSŤ A KONANIE O NEJ V SPRÁVNOM SÚDNICTVE - termín upresníme po uvoľnení opatrení

  Prednášajúci: JUDr. Jozef Milučký, doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
  Dátum konania: 1. septembra 2021 9.00 – 30. septembra 2021 16.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 18. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY - termín upresníme po uvoľnení opatrení

  Prednášajúci: doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM, JUDr. Soňa Mesiarkinová
  Dátum konania: 1. septembra 2021 9.00 – 30. septembra 2021 16.00
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
 19. AKTUÁLNA JUDIKATÚRA K NÁHRADE UJMY A K BEZDÔVODNÉMU OBOHATENIU - termín upresníme po uvoľnení opatrení

  Prednášajúci: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. , Mgr. Veronika Trojčáková, PhD.
  Dátum konania: 1. septembra 2021 9.00 – 30. septembra 2021 15.30
  Miesto konania: ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
  bez DPH: 159,00 € s DPH: 190,80 €


KONTAKTNÁ OSOBA PRE SEMINÁRE A KONFERENCIE

 

Tamara Korytárová

Tel. +421 918 339 816

E-mail:  tamara.korytarova@beck.sk