Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

RIEŠENIE MEDZINÁRODNÝCH OBCHODNÝCH SPOROV - termín upresníme čoskoro!

1. septembra 2020 9.00 – 15. septembra 2020 16.00
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Michal Hrušovský

Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave, v súčasnosti pôsobí ako advokát spolupracujúci s Kinstellar, s. r. o. so zameraním na obchodné a občianske právo, nehnuteľnosti a riešenie sporov. V rámci pedagogickej a publikačnej činnosti sa sústreďuje na oblasť medzinárodného práva súkromného a procesného, domácej i medzinárodnej arbitráže a obchodného práva. Pôsobí ako lektor na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – katedra obchodného a hospodárskeho práva. Je podpredsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania.

Obsah seminára

Súdne riešenie medzinárodných obchodných sporov:

 

-    právomoc súdov

 

-    rozhodné právo (zmluvné a mimozmluvné záväzky)

 

-    uznanie a výkon rozsudkov

 

Alternatívne riešenie sporov:

 

-      medzinárodná obchodná arbitráž

 

a)   významné zahraničné rozhodcovské inštitúcie

 

b)   obchodná arbitráž a slovenské rozhodcovské súdy

 

- iné alternatívne formy riešenia sporov

Cieľ seminára

Veľkú časť sporov s cudzím (zahraničným) prvkom tvoria práve obchodné spory. Tieto sú riešené buď klasickými (národnými) súdmi, alebo rôznymi alternatívnymi metódami riešenia sporov. Cieľom seminára je ponúknuť praktický pohľad na riešenie medzinárodných obchodných sporov so zameraním na riešenie týchto sporov pred klasickými (národnými) súdmi a v medzinárodnej obchodnej arbitráži.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti, najmä však advokátom, advokátskym koncipientom, sudcom, rozhodcom a právnikom pôsobiacim v rôznych obchodných spoločnostiach či štátnych inštitúciách.