Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

REKREAČNÉ POUKAZY A ŠPORTOVÉ POUKAZY

24. júna 2020 (9.00–14.30)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 149,00 € s DPH: 178,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

JUDr. Lucia Sabová Danková

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Pôsobí na národnom inšpektoráte práce na odbore riadenia inšpekcie práce so zameraním na oblasti vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Je zástupkyňou SR v orgánoch Európskej komisie pre oblasť vysielania zamestnancov. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie. Vo svojej práci sa venuje poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov.

Obsah seminára

Rekreačné poukazy:

 

- príspevok na rekreáciu – podmienky na získanie, výška príspevku, forma príspevku, lehota na preukázanie príspevku,

 

- rekreačné poukazy,

 

- vnútorné predpisy zamestnávateľa

 

- praktické príklady

 

 

Športové poukazy:

 

- kto si môže požiadať o príspevok na šport dieťaťa,

 

- výška príspevku,

 

- oprávnené výdavky,

 

- príspevok a daň z príjmov a sociálne a zdravotné poistenie

 

Cieľ seminára

S využívaním rekreačných príspevkov v praxi prichádza aj množstvo nevyjasnených otázok. Predstavíme vám možnosti poskytnutia príspevku na rekreáciu. Ako v praxi fungujú a v čom sú tieto možnosti pre zamestnanca a zamestnávateľa výhodné a v čom nevýhodné. Poskytneme Vám odpovede na otázky, ktoré priniesla prax aj z hľadiska prípadnej kontroly zo strany štátnych orgánov.

Obdobne rozoberieme aj novinku – športové poukazy.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený vedúcim zamestnancom, personalistom, mzdárom, právnikom, manažérom ľudských zdrojov a všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.