Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

PROTISCHRÁNKOVÝ ZÁKON - termín upresníme čoskoro!

1. augusta 2020 9.00 – 15. augusta 2020 13.00
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály.

JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.

Je partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing; Andrej je spoluautor protischránkového zákona a tiež veľkej novely tohto zákona. Pravidelne prednáša a publikuje na túto tému. Ako advokát sa venuje právu obchodných spoločností, fúziám a akvizíciám a obchodnej arbitráži.  

Mgr. Peter Demčák

Je právnik a dlhodobo spolupracuje s advokátskou kanceláriou Taylor Wessing, kde sa okrem iného venuje právnej agende registrácie partnerov verejného sektora. Peter v minulosti pôsobil ako riaditeľ odboru kartelov na PMU a špecializuje sa na správne a súťažné právo.

Obsah seminára

Faktické a právne východiská

 

Zákonný rámec a definície

 

Fungovanie registra

 

Povinnosti jednotlivých subjektov

 

Kontrola dodržiavania zákona

 

Prepojenie protischránkového zákona a zákona o obchodnom registri

 

Veľká novela protischránkového zákona

Cieľ seminára

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou obsiahnutou v tzv. protischránkovom zákone. Seminár bude zameraný na praktické otázky fungovania zákona s prihliadnutím na veľkú novelu účinnú od septembra 2019.  V jednotlivých častiach seminára bude rozobratý účel a obsah zákona, jednotlivé povinnosti z neho vyplývajúce, ako aj aktuálna aplikačná prax.  

 

V cene seminára nie je zahrnutý obed.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený pre odbornú verejnosť, najmä pre tzv. oprávnené osoby podľa zákona (advokáti, bankoví compliance špecialisti, audítori, daňoví poradcovia, notári) a štatutárne orgány a top manažérov spoločností, ktoré obchodujú so štátom alebo inak získavajú verejné zdroje.