Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

PRÁVNA PRAX V STAVEBNÍCTVE NA SLOVENSKU

10. októbra 2019 (9.00–16.30)
DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava

Bežná cena (s DPH): 418,80 €

Early bird: bez DPH: 299,00 € s DPH: 358,80 € Zľava platí do 16. 9. 2019

V cene je zahrnutý obed vo forme trojchodového menu, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas celého dňa a záverečný goodbye drink. Ďalej blok a písacie potreby.

Mgr. Ing. Eva Nemšáková

Je partnerkou poradenskej skupiny V4 Group pôsobiacej v regióne Vyšehradskej štvorky. Ako advokátka pôsobí na pozícii managing partnera v advokátskych kanceláriách V4 Legal na Slovensku a v Českej republike, taktiež v spoločnostiach V4 Tax a V4 Audit v Slovenskej republike. Vo svojej praxi sa primárne zameriava na právne poradenstvo v oblasti stavebného práva, najmä v rámci komplexných riešení developerských projektov, na daňové aspekty cezhraničnej stavebnej činnosti a tiež súvisiacu oblasť verejného obstarávania v stavebníctve. Pri poskytovaní právnych služieb sa orientuje na korporátnu klientelu a obchodnoprávnu agendu.

JUDr. Dušan Slávik

Advokát so zameraním na oblasť verejného práva. Problematike stavebného práva sa venuje od r. 2004. Zastupuje početných klientov v rôznych konaniach podľa stavebného zákona, vrátane mnohých konaní pred súdmi pri prieskume právoplatných rozhodnutí vydaných podľa stavebného zákona. Problematiku stavebného práva pravidelne prednáša na rôznych fórach od r. 2005 až do súčasnosti.

Dr. Ing. Milan Oleríny

V roku 2003 pracoval ako konzultant EU na projektoch infraštruktúry ISPA na Slovensku, pôsobí ako stály rozhodca pri Rozhodcovskom súde pri AK a HK v Prahe. Pracuje na príprave projektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC, na investičných projektoch v zahraničí a ako špecialista pre claimový manažment. V roku 2000 publikoval knihu Vývoz stavebních prací a tendrová řízení, v ďalších rokoch štyri knihy s problematikou zmlúv a cien v zahraničnej stavebnej praxi.

JUDr. Peter Kotvan

Advokát, ktorý sa venuje stavebnému zmluvnému právu, adjudikácii, rozhodovaniu sporov v arbitráži, urovnávaniu stavebných sporov.

V paneloch vystúpia:

JUDr. Daniela Medžová  - generálna riaditeľka sekcie legislatívy a práva, Ministerstvo životného prostredia SR

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. - člen legislatívno-právneho odboru, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

JUDr. Mário Vanc, LL.M. - Víťazný investor 20. ročníka národnej súťaže Progresívne, cenovo dostupne bývanie

Mgr. František Rácz - HB Reavis Slovakia a.s.

JUDr. Mária Hanuliaková - V4 Legal, s.r.o

JUDr. Jozef Milučký - sudca na Najvyššom súde Slovenskej republiky

Ing. Tibor Németh - sekcia výstavby, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ing. Ján Petržala - Slovenská komora stavebných inžinierov

JUDr. Michal Hrušovský - advokát, Kinstellar s.r.o.

Program konferencie

 

08:30 - 09:00    registrácia účastníkov    

 

09:00 - 09:15    otvorenie konferencie   

                   

09:15 - 10:30    PRÍPRAVA STAVEBNÉHO PROJEKTU


Hlavná téma:  Stavebný projekt z pohľadu územného plánovania - JUDr. Dušan Slávik


Okruhy panelovej diskusie:

Zmluvné dopady procesu EIA

Rozhodovacia prax katastra nehnuteľností a proces výstavby 

Lobbing ako prostriedok pre transparentný proces konzultávií projektového zámeru

V paneli vystúpia: JUDr. Daniela Medžová, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., JUDr. Mário Vanc, LL.M.

 

 

10:30 - 10:45    coffee break

             

               

10:45 - 12:00    PREVENČNÝ MANAGEMENT PROJEKTOV V ZMLUVNEJ PRAXI       

 

Hlavná téma:  Hlavná téma: Ako predchádzať sporom a viacprácam v stavebných projektoch podľa FIDIC (FIDIC - univerzálna zmluva alebo nutné zlo?)dr. Ing. Milan Oleríny


Okruhy panelovej diskusie: 

Zadávanie stavieb na základe funkčných požiadaviek 

Garančné mechanizmy pre zabezpečenie plynulého priebehu stavby

Preventívne opatrenia zhotoviteľa stavby 

V paneli vystúpia:  Mgr. František Rácz, JUDr. Mária Hanuliaková, zástupca Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

             

 

12:00 - 13:15    obed

 

 

13:15 - 14:45    RIEŠENIE SPOROV V STAVEBNÍCTVE 

 

Hlavná téma: Alternatívne spôsoby riešenia sporov v slovenskej stavebnej praxi - JUDr. Peter Kotvan


Okruhy panelovej diskusie: 

Rozhodovacia prax všeobecných súdov pri stavebných sporoch 

Adjudikácia ako inštitút predchádzania sporom  

Rozhodcovské konanie špecializované na stavebné projekty 

V paneli vystúpia:  JUDr. Jozef Milučký, JUDr. Michal Hrušovský

 

14:45 - 15:00    coffee break  

 

 

15:00 - 16:15    NOVÝ STAVEBNÝ ZÁKON


Hlavná téma: Pripravované zmeny v stavebnom zákone z pohľadu aktuálneho stavebného zákona - Mgr. Ing. Eva Nemšáková


Okruhy panelovej diskusie: 

Nová stavebná legislatíva a jej prepojenie s aktuálnym stavom výstavbových projektov  

V paneli vystúpia: Ing. Tibor Németh, Ing. Ján Petržala, zástupca Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

 

16:15 - 16:30    ukončenie konferencie, networking pri Goodbye drinku

 

Cieľ konferencie

Vydavateľstvo C. H. Beck vás srdečne pozýva na prvú konferenciu orientovanú na právnu prax v stavebníctve na Slovensku. 

 

Konferencia bude komplexne mapovať všetky fázy stavebného projektu počnúc jeho prípravou z pohľadu výberu územia na stavbu a vplyvov na životné prostredie cez manažment výstavbových projektov až po riešenie špecifických aspektov stavebných sporov. V rámci panelových diskusií sa budeme zaoberať najmä praktickými otázkami, s ktorými sa stretávajú developeri, právnici či samotní zhotovitelia stavebných prác a tiež načrtneme otázky, ktoré slovenské stavebníctvo trápia v súčasnosti. Na konferencii odznejú názory na aktuálne diskutované témy, ako je lobbing v stavebníctve či špecializované stavebné arbitráže, ale aj typicky náročná problematika veľkých výstavbových projektov podľa zmluvných podmienok FIDIC a ich aplikácia v slovenských podmienkach. Na záver konferencie vystúpia odborníci, ktorí sa podieľali na príprave návrhu dlho očakávaného nového stavebného zákona.   

 

Na konferencii sa predstavia odborníci z praxe, ktorí sa dlhodobo venujú otázkam stavebných projektov na Slovensku a v zahraničí. Lektormi preto nebudú len advokáti, sudcovia a odborní poradcovia, ktorí sa aktívne venujú oblasti stavebníctva, ale o svoje skúsenosti sa s účastníkmi podelia aj predstavitelia ministerstiev, odborných zväzov či developerov. Multilaterálne zastúpenie lektorov zo všetkých oblastí, ktoré sa dotýkajú stavebnej činnosti, tak prinesie účastníkom možnosť diskutovať v rámci konferencie na širokú škálu tém, s ktorými sa stretávajú pri svojej činnosti.

 

Cieľom konferencie je priniesť účastníkom praktický pohľad odborníkov na súčasnú slovenskú stavebnú prax, diskutovať o najpálčivejších témach v oblasti verejného práva, ako aj priniesť nové poznatky v oblasti manažmentu stavebných projektov a posun k novým formám riešenia sporovej agendy. Nezmeškajte ani jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o pripravovanom stavebnom zákone priamo od jeho tvorcov.

 

Na záver konferencie vás pozývame na neformálne stretnutie s lektormi pri goodbye drinku, ktoré ponúka príležitosť na priamu osobnú diskusiu a zoznámenie sa s kolegami z praxe.

Komu konferencii odporúčame

Konferencia je určená advokátom, odborným a technickým poradcom, developerským spoločnostiam, zástupcom miest a obcí, ale aj širokej odbornej verejnosti, ktorá prichádza do kontaktu s oblasťou územného plánovania a výstavby.

Uvedené je do veľkej miery determinované tým, že podujatie nie je plánované ako vedecko-akademické, ale ako praktické (avšak s poskytnutím teoretického základu) – najmä vďaka intenzívnej práci lektorov s praktickými skúsenosťami z danej oblasti.

Obchodné podmienky

PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU:

Prihlášky prijímame len v písomnej podobe. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom webovej stránky (www.beck.sk), sekcia Konferencie, e-mailom (akademia@beck.sk) alebo poštou (Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka, Michalská 9, 811 01 Bratislava). V prihláške, prosíme, uvádzajte vždy kompletné, nami požadované fakturačné údaje.

Prihláška účastníka sa stáva záväznou dňom doručenia do našej spoločnosti. Organizátor konferencie si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov pred stanoveným termínom uzávierky prihlášok, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti. Záujemcovia budú evidovaní podľa poradia doručených prihlášok a prednosť majú tí účastníci, ktorí zašlú prihlášku skôr. Po prijatí prihlášky Vám zašleme do 7 pracovných dní informáciu o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku za konferenciu. Najmenej 7 dní pred konaním konferencie obdržia všetci účastníci organizačné pokyny, a to na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláške. Prihlásením na konferenciu dáva účastník súhlas k vyhotovovaniu obrazovej dokumentácie konferencie zo strany spoločnosti Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka za účelom zdokumentovania jej priebehu.

 

PLATBA:

Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním fakturovanej ceny konferencie na bankový účet určený v zálohovej faktúre. Úhrada je možná len bankovým prevodom. Neprijímame hotovosť ani platobné karty. V cene konferencie je zahrnutý obed vo forme trojchodového menu a drobné občerstvenie vrátane nápojov počas celého dňa, goodbye drink, ako aj blok a písacie potreby.

 

STORNO PODMIENKY:

 

Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na konferenciu prijímame iba písomne. Zrušiť objednávku je možné v rámci stornovacích podmienok: bez poplatku do 30. 8. 2019 (vrátane), v prípade zrušenia od 31. 8. – 10. 9. 2019 vzniká povinnosť uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z celkovej sumy konferencie vrátane DPH, v prípade zrušenia účasti po 11. 9. 2019 vzniká povinnosť uhradiť 100 % z ceny poplatku za konferenciu vrátane DPH. V prípade, že sa účastník nemôže na konferenciu dostaviť, môže za seba poslať náhradníka. Pokiaľ bude konferencia zrušená zo strany spoločnosti, účastníkovi bude cena vrátená v plnej výške.

 

Nakladatelství C. H. BECK, s.r.o. si ako organizátor konferencie vyhradzuje právo na zmenu prednášajúcich, termínu, miesta konania alebo na zrušenie konferencie. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky. Na základe týchto zmien sa na účastníka nevzťahujú žiadne storno podmienky.

 

KONTAKTNÉ OSOBY

 

Martina Baťková

E-mail: martina.batkova@beck.sk

Tel: +421 948 42 28 37

 

Tamara Korytárová

E-mail: tamara.korytarova@beck.sk

Tel: +421 918 33 98 16