Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Poistné zmluvy

bez DPH: 40,91 € s DPH: 45,00 €
ALEBO
autor:

Petruľák, Šulíková

ISBN: 978-80-7400-356-1
Počet strán: 392
Typ Publikácie: Príručky
Objednávacie č.: SO_PP1
Dátum vydania: 27.2.2012
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom


Publikácia prináša podrobnú analýzu slovenskej právnej úpravy poistných zmlúv a povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Príručka pre právnu prax obsahuje výklad kľúčových vlastností platnej úpravy s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja právnej úpravy, princípy poisťovníctva a právnej regulácie Európskej únie.
Okrem teoretického výkladu sa vo veľkej miere zaoberá praktickými problémami, ktoré vyplývajú z neúplnosti právnej úpravy. Usiluje sa ponúknuť ich možné riešenia, pričom sa nevyhýba ani otázkam, ktorých zodpovedanie nemusí byť jednoznačné, a otázkam, ktoré doposiaľ neboli v rozhodovacej činnosti súdov zásadným spôsobom riešené. Nechýbajú citácie a kritické analýzy mnohých aktuálnych rozhodnutí slovenských a českých súdov, ako aj komparatívne odkazy na riešenie obdobných problémov zahraničnou úpravou (najmä českého, rakúskeho a nemeckého práva). Ako zdroj výkladu tiež využíva znenia smerníc Európskej únie a rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Vzhľadom na dlhodobú absenciu špecializovanej odbornej literatúry v tejto oblasti je publikácia cenným zdrojom informácií pre právnickú aj laickú verejnosť.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy