Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

3. februára 2021 (9.00–16.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 169,00 € s DPH: 202,80 €
Pri prezenčných seminároch sú v cene zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných prezenčných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby. Cena video-seminárov zahŕňa prístup k videu podľa zvolenej verzie a textové materiály. Cena webinárov zahŕňa prístup k live prednáške v určený deň a textové materiály.

doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. LLM

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva procesného a hmotného, otázkam exekučného práva, ako aj otázkam práva rodinného. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej tlači, pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách.

JUDr. Soňa Mesiarkinová

Predsedníčka senátu na Najvyššom súde SR, do októbra 2017 bývalá predsedníčka občianskoprávneho kolégia. Je externou vyučujúcou na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a podpredsedníčkou Rekodifikačnej komisie súkromného práva v SR.

Obsah seminára

Systém opravných prostriedkov

 

Odvolanie

 

Odvolanie v komparácií so sťažnosťou

 

Obnova konania

 

Dovolanie

 

Dovolanie generálneho prokurátora

 

Opravné prostriedky podľa CMP

 

Prípustnosť opravných prostriedkov v exekučnom konaní

Cieľ seminára

Seminár sa zameriava na právnu úpravu opravných prostriedkov. Právna úprava de lege lata je doplnená aj o aktuálnu judikatúru.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený najmä advokátom, sudom, právnikom a zamestnancom ústredných orgánov štátnej správy.