Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Zákon o advokácii. Komentár

bez DPH: 53,64 € s DPH: 59,00 €
ALEBO
autor:

Olej, Kerecman, Kalata a kol.

ISBN: 978-80-89603-11-4
Počet strán: 768
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EKZ35
Dátum vydania: 16.5.2013
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Komentár k zákonu o advokácii je prvým sivým komentárom svojho druhu na Slovensku. Vychádza z právneho stavu k 1. januáru 2013 a reaguje na novelu zákona prijatú zákonom č. 335/2012 Z. z. Komentár ponúka čitateľom výklad jednotlivých ustanovení zákona o advokácii, doplnený o dôvodové správy a relevantnú judikatúru ako aj rozhodnutia slovenskej a českej advokátskej komory. Prílohou komentára sú stavovské predpisy týkajúce sa výkonu advokácie. Charakter a spôsob spracovania komentovaného textu zákona má slúžiť najmä advokátom a advokátskym koncipientom, ktorí by v ňom mali hľadať odpovede na otázky o zmysle svojej profesie, o jej obsahu, o etických a odborných pravidlách jej výkonu vo vzťahu ku klientovi a iným zúčastneným osobám a úradom, s ktorými sa kontaktujú pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov svojho klienta. Komentár môže slúžiť zároveň aj klientom advokátov, ktorým poskytuje v zrozumiteľnej podo¬be čo najširší prehľad o rozsahu a pravidlách realizácie ob¬sahu právneho vzťahu medzi ním a advokátom, ktorý prevzal zastupovanie jeho záujmov.
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy