Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Občiansky zákonník (I. a II. zväzok)

bez DPH: 171,82 € s DPH: 189,00 €
ALEBO
autor:

Števček, Dulak, Bajánková, Fečík, Sedlačko, Tomašovič a kol.

ISBN: 978-80-7400-597-8
Počet strán: 3208
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EVK1
Dátum vydania: 1.12.2015
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Prvý Veľký komentár C. H. Beck k Občianskemu zákonníku. Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského kolektívu, vedeného doc. JUDr. Markom Števčekom, PhD., ktorý pozostáva z odborníkov venujúcim sa civilnému právu v teórii i praxi. Spracovanie jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka bolo medzi autorov rozdelené tak, aby reflektovalo ich teoretické i praktické zameranie na jednotlivé oblasti a inštitúty občianskeho práva. Komentár ponúka podrobný a rozsiahly odborný výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka ako základného civilného kódexu, doplnený rozsiahlou relevantnou judikatúrou súdov.
Vzhľadom na to, že ide o komentár k základnému kódexu civilného práva, je komentár určený pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre advokátov, firemných právnikov, sudcov, prokurátorov, štátnych zamestnancov, organizácie na ochranu spotrebiteľa, verejné inštitúcie, študentov práva, podnikateľov ale napríklad i pre laikov, ktorí budú hľadať v Občianskom zákonníku odpovede na riešenie svojich súkromných občianskoprávnych vzťahov.

Podľa slov člena autorského kolektívu JUDr. Františka Sedlačka, PhD, LL.M.: „Na veľkom komentári k Občianskemu zákonníku sa podieľalo spolu 34 autorov, čo je v rámci slovenskej právnickej literatúry nesporne ojedinelý počin. Súčasne možno konštatovať, že v personálnom zložení autorského kolektívu bol veľmi vhodným spôsobom zvolený prierez jednotlivými právnickými profesiami a popri akademických pracovníkoch sú jeho členmi aj sudcovia, prokurátori, advokáti a pracovníci ministerstva spravodlivosti.“
„Pre oblasť súkromného práva má Občiansky zákonník vo všeobecnosti ‚biblický význam‘ a profesionálne spracovanie jeho komentára patrí k imanentným znakom úrovne právnej kultúry. Dobrý komentár základného civilného kódexu sa jednoducho snúbi s pojmom právneho štátu.“
Celý rozhovor si môžete prečítať na našom blogu.

Kolektiv autorů

Jana Baricová, Milan Budjač, Kristián Csach, Juraj Czirfusz, Róbert Dobrovodský, Denisa Dulaková, Dominika Dziaková, Zuzana Fabianová, Martina Gajdošová, Tomáš Gábriš, Kristína Grausová, Juraj Gyárfáš, Ivan Humeník, Monika Jurčová, Peter Kerecman, Alexandra Kotrecová, Martin Križan, Jakub Löwy, Soňa Mesiarkinová, Jana Mitterpachová, Andrea Moravčíková, Marianna Novotná, Ľubomír Pagáč, Martin Petruľák, Veronika Skorková, Peter Strapáč, Martina Šulíková, Jozef Vozár

Kľúčová slová

občiansky zákonník, premlčanie, zodpovednosť za škodu, dedenie, zmluvy
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu