Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A NAJNOVŠIA JUDIKATÚRA Z OBLASTI ZALOŽENIA, ZMENY A SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU

24. októbra 2019 (9.00–13.00)
ROSET BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, Bratislava
bez DPH: 139,00 € s DPH: 166,80 €
V cene sú zahrnuté učebné materiály, drobné občerstvenie vrátane nápojov počas výukového dňa a pri celodenných seminároch tiež obed vo forme trojchodového menu. Ďalej blok a písacie potreby.

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

Vedúca Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Vysokoškolská profesorka pracovného práva. Autorka 52  knižných monografií a vyše 700 publikovaných vedeckých článkov a štúdií. Vedúca autorského kolektívu Zákonník práce-Komentár (edícia C.H. Beck Veľké komentáre).  

Obsah seminára

Dočasné vysielanie zamestnancov do EÚ v rámci poskytovania služieb

 

Zásadné zmeny právnej úpravy  rozšírenia „tvrdého jadra“ pracovných podmienok a podmienok zamestnávania v hostiteľskom štáte.

 

Nová právna úprava a nové právne postavenie  zamestnanca, ktorý bol dlhodobo dočasne vyslaný do EÚ a krajín EHP.

 

Nová judikatúra slovenských a českých  súdov zameraná na   založenie a zmenu pracovného pomeru a skončenie pracovného pomeru

 

Judikatúra európskych súdov z oblasti skončenia pracovného pomeru.

Cieľ seminára

Cieľom  seminára  je podrobná analýza ostatnej novely Zákonníka práce zameranej na  zmeny  v doterajšej úprave dočasného vyslania zamestnancov do EÚ a EHP. Cieľom druhej  časti seminára je stav a vývoj  najnovšej judikatúry SR, ČR  v oblasti založenia, zmeny a skončenia pracovného pomeru a judikatúry európskych súdov z oblasti skončenia  pracovného pomeru.

Komu seminár odporúčame

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti no najmä advokátom, zamestnancom z oblasti ľudských zdrojov, právnikom podnikateľských subjektov, zamestnancom štátnej služby a služby vykonávanej vo verejnom záujme.