Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Notársky poriadok. Komentár

bez DPH: 71,82 € s DPH: 79,00 €
ALEBO
autor:

Katarína Valová a kol.

ISBN: 978-80-89603-44-2
Počet strán: 816
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EKZ49
Dátum vydania: 29.7.2016
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom


Publikáciu tvoria komentáre k Notárskemu poriadku, Kancelárskemu poriadku pre notárov, vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách notárov a vyhlášky MS SR o odmene Notárskej komory SR. Súčasťou publikácie je aj úplné znenie vnútorných (stavovských) predpisov Notárskej komory SR, uznesenia Notárskej komory SR a príslušná judikatúra. Ide teda o ucelený prehľad všetkých právnych predpisov, týkajúcich sa notárskej činnosti s podrobným komentárom ku všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý obsahuje nielen teoretické zdôvodnenie právnej úpravy ale najmä jej dopad na prax.
Ambíciou tejto publikácie bolo aj reagovať na zmeny obsiahnuté v nových procesných kódexoch (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), keďže tieto sa dotkli notárskej činnosti najmä rozšírením právomoci notárov viesť konanie o solučných úschovách.

Kolektiv autorů

Zuzana Grófiková, Ľubomír Ondov, Marian Kováč, Juraj Göbl

Kľúčová slová

notársky poriadok, notár, dedičské konanie, notárska úschova, odmena notára
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy