Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Názor dieťaťa a právny rámec ochrany jeho zisťovania

Bežná cena (s DPH): 17,00 €

Early bird: bez DPH: 12,67 € s DPH: 13,94 €

ALEBO
autor:

Erika Kišová

ISBN: 978-80-89603-97-8
Počet strán: 152
Typ Publikácie: Monografie
Objednávacie č.: SO_EPI49
Dátum vydania: 14.4.2021
Väzba: Brožovaná
Dostupnosť Skladom

LEN NA WWW.BECK.SK SI MÔŽETE KÚPIŤ TITULY V PREDPREDAJI A ČERSTVÉ NOVINKY S 18% ZĽAVOU!


Akcia sa vzťahuje na predpredaj a platí ďalších 7 dní od termínu vydania titulu. Zľavy nemožno kombinovať.


Predložená monografia ponúka komplexný pohľad na problematiku zisťovania názoru dieťaťa v civilnom konaní. Pozornosť je venovaná teoretickým aj praktickým otázkam hmotnoprávneho a procesnoprávneho rámca právnej úpravy. Autorka kladie osobitný dôraz na prípravu a priebeh výsluchu dieťaťa pred súdom a predostiera najinovatívnejšie procesné postupy v súvislosti so zisťovaním názoru dieťaťa v súdnom konaní. Samostatný priestor je venovaný problematike ovplyvňovania názoru dieťaťa v kontexte tzv. „syndrómu zavrhnutého rodiča“, ktorý sa za posledné roky začal objavovať v aplikačnej praxi. Publikácia je obohatená o komparáciu vybraných právnych inštitútov s českou právnou úpravou a relevantnú judikatúru všeobecných súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva. Dielo tiež obsahuje množstvo praktických poznatkov a informácií z advokátskej praxe autorky v oblasti rodinného práva.
Monografia je určená predovšetkým sudcom, advokátom a študentom práva. Publikáciu však ocenia aj všetci rodičia nachádzajúci sa v procese súdneho konania vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa, keďže ponúka odpovede na všetky najčastejšie otázky rodičov a ich detí v súvislosti s vypočutím maloletého pred súdom.

Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy