Odborné informácie C. H. Beck
kvalitné - kompetentné - kompletné

out of stock
C.H. Beck out of stock

Viac zobrazení

Nariadenie o insolvenčnom konaní. Komentár

bez DPH: 80,91 € s DPH: 89,00 €
ALEBO
autor:

Ivan Ikrényi

ISBN: 978-80-89603-82-4
Počet strán: 1016
Typ Publikácie: Komentáre
Objednávacie č.: SO_EKZ67
Dátum vydania: 24.4.2020
Väzba: Viazaná
Dostupnosť Skladom
Medzinárodné insolvenčné právo je na Slovensku relatívne neznámou právnou disciplínou upravujúcou množinu právnych vzťahov týkajúcich sa insolvenčného konania s cezhraničným prvkom. Komentár k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, ktoré nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní, prináša komplexný výklad jednotlivých článkov tohto predpisu postavený na bohatej judikatúre a predstavuje praktického sprievodcu nariadením. Komentár je určený predovšetkým konkurzným správcom, sudcom, advokátom, veriteľom s pohľadávkami voči dlžníkom v iných členských štátoch, samotným dlžníkom, ktorých podnikanie prekračuje hranice Slovenskej republiky, ako aj širokej odbornej verejnosti.

Kľúčová slová

nariadenie, insolvenčné konanie, veriteľ, dlžník
Tu nám môžete položiť akúkoľvek otázku ohľadom práve zobrazeného produktu


  • Otázka nesmie obsahovať odkazy